Kiedy należy uznać składnik majątkowy za środek trwały

Czwartek, 5 Marzec 2015
Gdynia

Środki trwałe to składniki majątku firmy, które mają duży wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodu. Jak prawidłowo je ewidencjonować, aby stały się korzystnym orężem w ręku przedsiębiorcy? Podpowiemy w niniejszym poradniku.

Co to są środki trwałe

Pojęcie środków trwałych jest rozumiane zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to składniki majątku będące własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, których wartość przekracza w dniu nabycia 3.500 zł, i które będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę przez okres dłuższy niż 1 rok. Warunkiem uznania towaru za środek trwały jest jego kompletność oraz zdatność do użytku. 

Zgodnie z zapisami przywołanej wyżej ustawy środkami trwałymi mogą być:

  • budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • Inne przedmioty.

Jak prawidłowo ewidencjonować środki trwałe

Wszystkie wymienione w części pierwszej składniki majątku muszą być wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Taki obowiązek narzuca na przedsiębiorcę ustawodawca. Jednocześnie nakazuje naliczanie odpisów amortyzacyjnych według przyjętych stawek dla danego środka trwałego. 

Od tej reguły istnieją wyjątki. – mówi Wojciech Lademann kancelarii doradztwa podatkowego Legis w GdańskuDo ewidencji można także wpisać przedmioty, które wprawdzie mają początkową wartość wyższą niż 3.500 zł, ale przedsiębiorca założył, że czas ich wykorzystania będzie krótszy niż 1 rok. Jeśli sytuacja uległa zmianie i po roku użytkowania okazało się, że towar nadal jest wykorzystywany w firmie, przedsiębiorca ma obowiązek wpisać go do ewidencji z uwzględnieniem różnicy między ceną nabycia/wytworzenia a kwotą wyliczonych odpisów amortyzacyjnych. Następnie powinien wpłacić na konto urzędu skarbowego (w terminie do 20 następnego  miesiąca, w którym upłynął rok nabycia środka trwałego) odsetki naliczone od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków do dnia,  w którym okres ich używania przekroczył 1 rok.

Także przedmioty o niższej wartości niż 3.500 zł mogą być zaliczone do środków trwałych i być wpisane do ewidencji. Co ciekawe, można dla nich zastosować jednorazową amortyzację wynoszącą 100% - co w praktyce oznacza, że w miesiącu, kiedy towar uznany za środek trwały o niskiej wartości został kupiony, będzie od razu odpisany od kosztów uzyskania przychodu.

Po co przedsiębiorcy środki trwałe? 

Jak już wspominaliśmy powyżej, wszystkie przedmioty spełniające te warunki powinny być spisane w prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji środków trwałych.

Od poczynionych tam wpisów przedsiębiorca nalicza odpisy amortyzacyjne, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Pozwala to na zmniejszenie dochodu, a co za tym idzie obniżenie podatków. Bez wątpienia jest to istotny element korzystnej dla przedsiębiorcy księgowości.  – stwierdza Wojciech Lademann – doradca podatkowy z Kancelarii Legis w Gdańsku.  

Prowadzenie ewidencji środków trwałych jest nie tylko obowiązkiem, ale jest także korzystne dla przedsiębiorcy. Wynika to z faktu, że jedynie odpisy amortyzacyjne od towarów wpisanych do ewidencji mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020