Kolejna wejherowska kamienica wpisana do rejestru zabytków odzyskała dawny blask

Wtorek, 8 Grudzień 2020
Wejherowo

Kolejna wejherowska kamienica wpisana do rejestru zabytków odzyskała dawny blask. Wspólnota Mieszkaniowa przy 12 Marca 250 (skrzyżowanie z ul. Pucką), otrzymała dotację z budżetu miasta na remont elewacji frontowej. Remont attyki oraz rekonstrukcja detali architektonicznych: sztukaterii i gzymsów, stanowił znaczną część kosztów remontu.

Miasto Wejherowo przekazało Wspólnocie dofinansowanie w wysokości  prawie 204 tys. zł, co stanowiło 70 proc. rzeczywistych kosztów zadania. Pozostałą kwotę pokryła Wspólnota Mieszkaniowa „12 Marca 250". Remont miał na celu przywrócenie i poprawienie stanu zachowania zabytkowej kamienicy znajdującej się w centralnym punkcie miasta. Było to także, jak mówią członkowie wspólnoty mieszkaniowej, zahamowanie procesu destrukcji budynku i wyeksponowanie walorów tej kamienicy. Zarządcą Wspólnoty jest  WTBS Sp. z o.o.

Ponad 5,2 mln złotych na remonty

Wejherowskie zabytki już od trzynastu lat mogą liczyć na pomoc miasta w przeprowadzeniu remontów. Od 2007 r. Wejherowo przekazało na  dofinansowanie remontów i  prac konserwatorsko-restauracyjnych w zabytkach ponad 5,2 mln zł.  Do tej pory prace wykonano w około 70. budynkach (wspólnotach mieszkaniowych, budynkach prywatnych i obiektach sakralnych).

Jak podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, renowacja zabytków nie tylko poprawia ich stan techniczny i pozwala je zachować dla przyszłych pokoleń, ale także poprawia estetykę obiektów, co wpłwa pozytywnie na wizerunek naszego miasta. 

- Miasto od wielu lat dofinansowuje prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Każdy obiekt zabytkowy odznacza się szczególnymi walorami architektonicznymi lub historycznymi, o które trzeba wyjątkowo dbać. Posiadanie zabytku to dla właścicieli obiektu, oprócz prestiżu, również odpowiedzialność za utrzymanie go w jak najlepszym stanie i zachowanie jego autentyzmu. W trosce o poprawę stanu technicznego i wyglądu tych zabytków, każdego roku przeznaczamy niemałą pulę pieniędzy na ten cel. To również dzięki temu pięknieją w Wejherowie elewacje starych kościołów, zabytkowe ołtarze i stylowe kamienice. Przy tej okazji, pragnę podziękować wszystkim właścicielom nieruchomości objętych ochroną konserwatorską za dbałość o nie, bo oprócz istotnego wkładu finansowego z Miasta, właściciele  muszą zadbać o uzyskanie trudnych w tym przypadku decyzji pozwalających na takie realizacje, musza zadbać o wkład własny finansowy, ale przede wszystkim muszą wybrać Wykonawcę, który zapewni wysoki standard wykonania prac budowalnych pod nadzorem konserwatorskim.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020