Kolejne dofinansowanie! Tym razem na kameralną salę kinową

Wtorek, 17 Lipiec 2012
Wejherowo

Kolejną dotacją, którą udało się pozyskać Wejherowskiemu Centrum Kultury w związku z nowym obiektem pn. Filharmonia Kaszubska, jest 50 tysięcy złotych na zakup wyposażenia oraz zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania sprzętu w kameralnej sali kinowej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF).

Celem projektu pn. "Zakup wyposażenia oraz zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania sprzętu w kameralnej Sali kinowej, w nowej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury" jest zwiększenie funkcjonalności kina, podniesienie komfortu odbiorców oraz zapewnienie wysokiej jakości oferty poprzez zakup wyposażenia i sprzętu do kameralnej sali kinowej.

Wejherowskie Centrum Kultury od lat współpracuje bardzo intensywnie z placówkami szkolnymi różnego szczebla. Istnienie kameralnej sali kinowej umożliwi bardziej zindywidualizowaną edukację filmową, stworzy możliwość do prezentacji różnorodnej twórczości filmowej o niskiej wartości komercyjnej, m.in. filmy dokumentalne, cykle tematyczne: konkretnego reżysera, aktora czy gatunku filmowego. Projekt wpłynie także na długofalową poprawę warunków funkcjonowania kina, m.in. zwiększenie zasięgu oddziaływania kina, jak również umożliwi równoległą projekcję filmu studyjnego i kina o masowym odbiorze.

Przypomnijmy, iż Wejherowskie Centrum Kultury realizuje formułę kina studyjnego od 2004 roku aż do chwili obecnej. Było i jest to kino jednodniowe, ale ze wzrastającą rokrocznie frekwencją 2007-1500 widzów; 2008 - 2667 widzów, 2009 - 3064 widzów. W 2010 roku zburzono dotychczasowy obiekt z salą na 154 miejsca, wyposażoną w ekran kinowy 6x2,40 oraz w projektory analogowe 35 mm i rozpoczęto budowę nowego wielofunkcyjnego centrum kultury z wieloma pracowniami artystycznymi, m.in. pracownią animacji filmowej, a przede wszystkim z profesjonalną salą kinowo-koncertowo-teatralną dla 374 widzów. Obecnie, w trakcie budowy nowej siedziby, projekcje kinowe realizowane są w auli Gimnazjum nr 1 w Wejherowie (120 miejsc, z projektorem multimedialnym i okazjonalnie analogowym 35 mm). Ta, bardzo ograniczona życiem szkoły i możliwościami technicznymi, działalność pozwoliła jednak utrzymać więź z widzem kinowym, a frekwencja wynosiła: 2010 - 1071 widzów, 2011 - 1480 (do dnia 10.12.2011) widzów.

W nowo wybudowanym obiekcie, który zostanie udostępniony publiczności na przełomie lutego i marca 2013 roku, planuje się działalność kina cyfrowego, wieloseansowego z zamiarem stworzenia w części podziemnej budynku, w innym pomieszczeniu kameralnej sali kinowej.

- Zakładamy bardzo aktywną działalność w zakresie edukacji filmowej. Mamy wstępną deklarację współpracy w ramach programu EDUKINO z telewizją TVN oraz projektu "Lekcja w kinie" - informuje Sebastian Niewola, instruktor WCK odpowiedzialny m.in. za funkcjonowanie kina. - Zamierzamy również przystąpić do Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych, dzięki czemu będziemy mogli, poza filmem, prezentować inne treści np. transmisje oper, koncertów, przedstawień teatralnych.

Dyrektor tej placówki Jolanta Rożyńska dodaje: - Od 6 lat współpracujemy z Pomorską Fundacją Filmową i prezentujemy filmy w ramach pokazów replik filmów zgłoszonych do Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i prezentacjach Kina Młodego. Współpracujemy z Nadbałtyckim Centrum Kultury w projekcie Festiwal Filmów Jednominutowych - The One Minutes. Wielokrotnie realizowaliśmy warsztaty przybliżające dziedziny sztuki filmowej we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi i Studiem Miniatur Filmowych sp. z o.o. w Warszawie. Poza wykorzystaniem kameralnej sali kinowej do projekcji kina artystycznego, niszowego oraz festiwalowej twórczości niezależnej, planujemy organizowanie spotkań z twórcami filmów (reżyserami, operatorami, aktorami), a także użycie jej jako części zaplecza dydaktycznego wykorzystywanego do projekcji filmów podczas zajęć i warsztatów w pracowni animacji filmowej, czy filmowych lekcji takich przedmiotów jak chemia czy fizyka.

Dodajmy, iż w kameralnej sali kinowej na ok. 30-40 miejsc zastosowany zostanie m.in. rzutnik e-cinema z obiektywem, sprzęt nagłaśniający Dolby digital DCI oraz w formacie Dolby SR, procesor kinowy cyfrowy, zestaw głośników surround.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020