Komisje w Radzie Miasta

Wtorek, 14 Grudzień 2010

Podczas 3. zwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 13 grudnia br. utworzono 9 komisji i dokonano wyboru radnych na funkcje kierownicze w tych komisjach. Poniżej podajemy składy nowo utworzonych komisji na okres VI kadencji (2010-2014).

Komisja Spraw Komunalnych:- Henryk Kanczkowski (Przewodniczący)- Danuta Nowocińska (Zastępca Przewodniczącego)- Marek Budnik- Paweł Formela- Jacek Gafka- Henryk Jarosz- Wojciech Kozłowski- Maciej Łukowicz- Teresa Skowrońska.

Komisja Budżetu i Finansów:- Paweł Formela (Przewodniczący)- Paweł Panek (Zastępca Przewodniczącego)- Krzysztof Gajewski- Zygmunt Hazuka- Henryk Kanczkowski- Maciej Łukowicz- Teresa Patsidis- Mirosław Ruciński- Arkadiusz Szczygieł.

Komisja Gospodarcza i Obrotu Nieruchomościami:- Zbigniew Chuchała (Przewodniczący)- Krzysztof Gajewski (Zastępca Przewodniczącego)- Leszek Glaza- Wojciech Kozłowski- Witold Mocek.

Komisja Zdrowia, Sportu i Rekreacji:- Mirosław Ruciński (Przewodniczący)- Mieczysław Makurat (Zastępca Przewodniczącego)- Danuta Nowocińska- Paweł Panek.

Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej:- Arkadiusz Szczygieł (Przewodniczący)- Dariusz Kreft (Zastępca Przewodniczącego)- Mirosław Lademann- Teresa Skowrońska.

Komisja Oświaty i Kultury:- Mirosław Lademann (Przewodniczący)- Zygmunt Hazuka (Zastępca Przewodniczącego)- Zbigniew Chuchała- Jacek Gafka- Leszek Glaza- Teresa Patsidis.

Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów:- Henryk Jarosz (Przewodniczący)- Witold Mocek (Zastępca Przewodniczącego)- Marek Budnik- Dariusz Kreft- Mieczysław Makurat.

Komisja Rewizyjna:- Teresa Patsidis (Przewodnicząca)- Jacek Gafka (Zastępca Przewodniczącego)- Zbigniew Chuchała- Krzysztof Gajewski- Zygmunt Hazuka- Dariusz Kreft- Mirosław Lademann- Mieczysław Makurat- Paweł Panek- Arkadiusz Szczygieł.

Komisja Mieszkaniowa:- Teresa Skowrońska (Przewodnicząca)- Marek Budnik (Zastępca Przewodniczącego)- Paweł Formela- Henryk Jarosz.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020