Komunikat dla rodziców dzieci urodzonych w 2005 i 2006 roku

Poniedziałek, 21 Marzec 2011

Szanowni Państwo,

1 września 2011 r. rozpocznie się kolejny - trzeci rok, w którym wprowadzana jest reforma oświaty obniżająca wiek rozpoczęcia obowiązku szkolnego do lat sześciu. Od 1 września 2011 roku wszystkie dzieci pięcioletnie (urodzone w 2006 roku) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, a od 1 września 2012 roku dzieci te rozpoczną obowiązkową naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego przewidziana dla dziecka pięcioletniego, przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole. Rodzice dzieci sześcioletnich muszą podjąć decyzję, czy ich dziecko od 1 września 2011 r. będzie realizowało obowiązek szkolny jako sześciolatek w pierwszej klasie szkoły podstawowej, czy obowiązek przedszkolny w oddziale przedszkolnym w szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej dostosowana jest do poziomu dziecka sześcioletniego i uwzględnia indywidualny rozwój każdego dziecka. Treści, metody i czas pracy dopasowane są do potrzeb i możliwości sześciolatków, dzieci poprzez zabawę będą przyswajać wiadomości, zdobywać nowe umiejętności i rozwijać twórcze myślenie. Indywidualizacja procesu nauczania zwiększy szanse edukacyjne dziecka sześcioletniego, będzie sprzyjała rozwijaniu jego zainteresowań i uzdolnień. Przyjaźni i dobrze przygotowani nauczyciele, zadbają o adaptację sześciolatków do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa.

Nowa podstawa programowa zachowuje proporcje pomiędzy nauką w ławce, a nauką przez zabawę, wyposażenie sal sprzyja zarówno nauce, jak i zabawie, (część edukacyjna wyposażona w tablicę, stoliki i pomoce dydaktyczne i część rekreacyjna wyposażona w kącik wypoczynkowy, zabawki edukacyjne).Rok szkolny 2011/2012 jest ostatnim rokiem, gdzie rodzice mają prawo wyboru. Przed podjęciem tej ważnej dla edukacji dziecka decyzji o posłaniu dziecka do szkoły rodzice mogą skorzystać z diagnozy przeprowadzonej przez nauczycieli przedszkola.

Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa

 

70232964d94dc1a44c561aa961c294d6_tabela6

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020