Konferencja o rozwoju wsi w Górze

Środa, 28 Wrzesień 2011

Sołtysi, Rady Sołeckie oraz radni z terenu gminy Wejherowo spotkali się na konferencji na temat sposobów wykorzystania środków unijnych na rewitalizację regionu i wymieniali doświadczeniami z tworzenia Planów Odnowy Miejscowości.

Część sołectw tworzenie Planów Odnowy Miejscowości ma już za sobą. Kilkumiesięczna praca przedstawicieli wsi zaowocowała kompleksowymi programami odnowy miejscowości. Gotowe plany przekazane zostają pod głosowanie na sesji Rady Gminy. Po zaakceptowaniu przez radnych, stanowią one podstawę do ubiegania się o środki unijne potrzebne do ich realizacji.To m.in. z myślą o mieszkańcach sołectw, które pracę nad stworzeniem POM mają jeszcze przed sobą zorganizowano konferencję na temat: Plany Odnowy Miejscowości jako sposób na aktywizację mieszkańców i regionu, którą zorganizował Urząd Gminy Wejherowo. Podczas kilkugodzinnego spotkania, które odbyło się w Dworku „Rajska Góra\" w Górze, wysłuchano wystąpienia dr Ryszarda Zarudzkiego, który podzielił się z zebranymi doświadczeniami z tworzenia Planów Odnowy Miejscowości w Kąpinie, Gowinie, Gościcinie, Ustarbowie, Sopieszynie i Górze. Przedstawicielom pozostałych wsi dał cenne wskazówki przed tworzeniem swoich projektów oraz zapewniał o swojej w tym względzie pomocy i dyspozycyjności. Niezbędną wiedzę z zakresu szeroko pojętej odnowy wsi w swojej prezentacji zawarła natomiast Pani Barbara Burzyńska. Przybliżyła uczestnikom konferencji zasady jej wdrażania oraz podzieliła się doświadczeniem z zastosowania programu na Pomorzu.Aby zachęcić wszystkich do wspólnego działania na rzecz rozwoju lokalnej turystyki i przedsiębiorczości, w konferencji udział wzięła także Pani prezes stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga\" Danuta Nolbrzak - Hejmowska oraz prezes Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – Zbigniew Chmaruk. W swoich krótkich wystąpieniach przedstawiali korzyści płynące z ubiegania się za pomocą ich stowarzyszeń o fundusze zewnętrzne, które można wykorzystać m.in. do stworzenia miejsc do rekreacji, stanowiących podstawę do zbudowania atrakcyjnej bazy turystycznej i promocji regionu oraz przekonywali do aplikowania o fundusze na rozwój przedsiębiorstw m.in. związanych z  sektorem rybackim.


Konferencja zakończyła się dyskusją na temat sposobów aktywizacji wszystkich mieszkańców oraz ich roli w kształtowaniu nowoczesnego obrazu wsi. Z  ramienia wójta gminy Wejherowo, w konferencji udział wzięli: doradca, pełnomocnik wójta, dr Krzysztof Zabiegliński oraz Piotr Hebda.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020