Konkurs dla organizacji pozarządowych na dotacje

Środa, 2 Grudzień 2009

Prezydent Miasta Wejherowa ogłosił otwarty konkurs ofert - projektów na 2010 r. na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków, profilaktyki i terapii uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym.

Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie (Plac Jakuba Wejhera 8, godz. 7.30-15.30) w terminie bezwzględnie wiążącym do dnia 15 grudnia 2009 roku włącznie.

Druki ofert i szersza informacja dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wejherowo.pl bądź na miejscu w Wydziale Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego (Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, pokój nr 23) oraz w Kancelarii Ogólnej urzędu. Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami jest Anna Klein tel. 58 677 70 37.

wejherowo.jpg

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020