Konkurs języka angielskiego dla niesłyszących

Poniedziałek, 18 Kwiecień 2016
Wejherowo

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia br. XIII Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego dla Niesłyszących.

W Konkursie weźmie udział ok. stu osób niesłyszących i słabosłyszących z podobnych ośrodków z całego kraju. Konkurs będzie rozgrywany w trzech kategoriach: I kategoria – uczniowie szkoły podstawowej, II kategoria – uczniowie szkoły gimnazjalnej i III kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs ma na celu: promowanie języka angielskiego oraz literatury, kultury, historii krajów anglojęzycznych, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów, rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, promowanie osiągnięć uczniów, zwiększenie wiary we własne możliwości uczniów niesłyszących oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Oficjalne rozpoczęcie konkursu odbędzie się 22 kwietnia o godz. 18.30. Natomiast sam konkurs zostanie rozegrany 23 kwietnia w sobotę od godz. 9.00 do 10.30. Uroczyste zakończenie konkursu planowane jest w sobotę o godz. 18.00.

W trakcie pobytu w Wejherowie dzieci i młodzieży z różnych stron kraju organizatorzy przewidują imprezy towarzyszące. Np. 22 kwietnia br. w piątek planowany jest spacer po Wejherowie, a w 23 kwietnia w sobotę od godz. 11.30 do 16.00 odbędzie się wycieczka do akwarium Gdyni wraz ze zwiedzaniem miasta.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020