Konkurs literacki dla uczniów

Piątek, 4 Marzec 2011

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Małego Trójmiasta Kaszubskiego do udziału w „Najpiękniejszy zakątek Małego Trójmiasta Kaszubskiego" konkurs literacki pod patronatem Burmistrza Miasta Redy i Rady Miejskiej w Redzie

Regulamin

Cele konkursu:

promocja Małego Trójmiasta Kaszubskiego,poszanowanie tradycji i historii regionu,rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą i historią regionalną,rozbudzanie zainteresowań przeszłością,zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży,rozwijanie kreatywności i wrażliwości.

Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Małego Trójmiasta Kaszubskiego.

Kategoria I: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych -wiersz.

Kategoria II: uczniowie klas I-III gimnazjum -proza.

Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, otematyce związanej z najpiękniejszym zakątkiem Małego Trójmiasta Kaszubskiego, wformie przewidzianej dla poszczególnych kategorii.Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór. Praca nie powinna przekraczać 1 strony formatu A4, czcionka 12.Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, klasę uczestnika, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia). Do prac należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

Termin składania prac:

Prace należy składać do 15 maja 2011 r. w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Redzie lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół nr 2 w Redzie, ul. Brzozowa 30, 84-240 Reda z dopiskiem „konkurs literacki".

Jednocześnie utwory, opatrzone tym samym godłem, należy przesłać drogą elektroniczną (jako załącznik do maila) na adres: konkursmtk@wp.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć w tytule wiadomości, wpisując kategorię wiekową.

Kryteria oceniania:

zgodność z tematyką konkursu, twórczy charakter utworu,poziom literacki pracy,poprawność stylistyczna i językowa.

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Redy. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs izastrzega sobie prawo dowykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np.wcelu publikacji.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Pula nagród wynosi 1000zł.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie dodnia 06 czerwca 2011 r. Informacje będzie można uzyskać również nastronie internetowej szkoły – www.zs2.reda.pl.

Kontakt:

sekretariat szkoły – tel. 58678 30 89,

Mirosława Niewiadomska – mirkaniewiadomska@wp.pl

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020