Konkurs literacki Powiew Weny

Piątek, 11 Wrzesień 2009

Do 18 września br. można jeszcze nadsyłać prace na IV Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny". Konkurs organizuje Powiatowa i Miejska BIblioteka Publiczna pod patronaterm Prezydenta Miasta Wejherowa. Tegoroczna tematyka konkursu brzmi: „Pędź na spotkanie przygody nim inni zajmą Twoje miejsce". Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do mieszkańców Wejherowa i powiatu wejherowskiego.

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji i prozy w grupach wiekowych: „A" - od 14 do lat 19, „B" - powyżej 20 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich w jednej kategorii:- Poezja - do 3 utworów (po 1 egz. maszynopisu),- Proza - jedna, krótka forma prozatorska, gatunki do wyboru : opowiadanie (do 10 stron) lub scenariusz (do 15 stron),- Proza w języku angielskim - jedna, krótka forma prozatorska , do wyboru : opowiadanie (do 10 stron lub scenariusz (do 15 stron).

Do maszynopisów należy dołączyć wersję elektroniczną utworów na nośniku CD lub DVD w formacie „rtf".Prace należy przesłać do 18 września 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo, z dopiskiem: „Wejherowski Konkurs Literacki - Powiew Weny".Pracę konkursową należy opatrzyć godłem oraz symbolem grupy wiekowej, do której należy autor ( „A" lub „B"). Przez godło rozumie się słowo, logo, hasło maskujące tożsamość autora. Godłem należy podpisać również osobną kopertę z danymi osobowymi (imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, telefon autora).

Na przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący Komisji Konkursowej: zastępca prezydenta Miasta Wejherowa - Bogdan Tokłowicz, członkowie Komisji: Danuta Balcerowicz - dyrektor Biblioteki, polonista, Eugenia Drawz - polonista, Olga Aleksandrowska - wykładowca akademicki, filolog angielski, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek - bibliotekarz, teatrolog, kulturoznawca, Henryk Połchowski - polonista, dziennikarz.

 

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020