Konsultacje społeczne w sprawie obszarów rzecznych

Wtorek, 31 Styczeń 2012
Małe Trójmiasto

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące dwóch ważnych dla rozwoju województwa dokumentów.
Dotyczą one: "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych" i  "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".

Konsultowane dokumenty oraz interaktywny formularz ułatwiający składanie uwag zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rdw.org.pl w zakładce "Konsultacje społeczne.

Swoje uwagi w powyższej sprawie można zgłaszać w terminie do 29 lutego 2012 roku przy pomocy interaktywnego formularza, ale także: drogą elektroniczną na adres e-mail: rdw@gdansk.rzgw.gov.pl, drogą pocztową na adres "Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 lub osobiście w siedzibie RZGW.
Więcej na ten temat można przeczytać na stronach internetowych: www.rdw.org.pl oraz www.gdansk.rzwgw.gov.pl.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020