Krzysztof Hildebrandt: Warto głosować!

Piątek, 14 Listopad 2014
Wejherowo

Rozmowa z Prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem na 2 dni przed wyborami.

Panie Prezydencie, jakie jest Pana przesłanie do mieszkańców Wejherowa na krótko przed wyborami?

- Przede wszystkim dziękuję wszystkim mieszkańcom za udzielone mi poparcie, wyrażone chociażby w sondażu Instytutu Homo Homini na zlecenie Radia Gdańsk, za wszystkie wyrazy sympatii. To ogromna satysfakcja dla mnie, że tak wielu wejherowian obdarza mnie zaufaniem. Oczywiście to był sondaż, a najważniejsze są wybory, już za 2 dni. Apeluję o udział w wyborach. Warto głosować! Uczestnictwo w głosowaniu daje możliwość wyboru swojego przedstawiciela. Na szczeblu samorządowym mamy obowiązek kierowania się wyłącznie dobrem miasta i jego mieszkańców, a nie polityką. Działalność na rzecz Wejherowa musi skupiać się na rozwiązywaniu problemów mieszkańców, a nie takiej czy innej partii politycznej. Dlatego tak ważny jest wybór przedstawicieli, którzy będą reprezentować wyłącznie interesy samych wejherowian, a nie interesy partyjne. Taką możliwość będziemy mieli już 16 listopada.

Dziś kończy się kampania wyborcza, proszę o podsumowanie.

- Debata prezydencka Radia Gdańsk była emocjonująca, niektórym puściły nawet nerwy, ale najważniejsze, że wszyscy kandydaci mogli zaprezentować swoje programy, była możliwość porównania poglądów. Mam nadzieje, że przekonałem mieszkańców, którzy jeszcze niezdecydowali na kogo będą głosowali, a nawet tych co mnie nie popierają, do wizji i programu dla Wejherowa,  który przygotowałem w efekcie konsultacji z mieszkańcami naszego miasta. Ta kampania była spokojniejsza niż 4 lata temu, ale nie zabrakło agresywnych ataków ze strony mojej konkurencji przekraczający granice uczciwej i merytorycznej przedwyborczej rywalizacji. Przekazywane były nieprawdziwe informacje i półprawdy. Spotkałam się z insynuacjami i manipulacjami na mój temat nie mającymi odzwierciedlenia w faktach. Jednak myślę, że najważniejsze jest patrzenie na dobro mieszkańców i dotarcie do jak największej rzeszy wejherowian z programem formułowanym przez mieszkańców i dla mieszkańców, a taki jest właśnie mój program wyborczy i Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, któremu przewodniczę. Ważne jest zaufanie i świadomość, że to co robimy, robimy w celu polepszenia jakości codziennego życia w Wejherowie. 

Dziękuję za rozmowę! 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020