Medale i nagrody dla rumskich nauczycieli

Środa, 21 Październik 2009
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej rumscy nauczyciele otrzymali medale i odznaczenia. Miejskie obchody 2009 roku w dniu nauczycielskiego święta odbyły się Gimnazjum nr 1, przy ul. Rodziewiczówny w Rumi.

 

W tym roku aż dziewiętnastu pedagogów otrzymało nauczycielskie wyróżnienia za wkład i pracę w trudnym dziele edukacji dzieci i młodzieży. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymało ośmiu nauczycieli, dwóch nagrodził Pomorski Kurator Oświaty, a dziewięciu uhonorowała Burmistrz Miasta Rumi. Uroczystość odbyła się, we wtorek, 13 października br., o godz. 13. Wśród gości obecni byli m.in.: Zdzisław Szudrowicz, Pomorski Kurator Oświaty, Iwona Racinowska – Kulawy, Z-ca Dyrektora Wydziału Kształcenia Przedszkolnego, Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Elżbieta Rogala-Kończak, Burmistrza Miasta Rumi, Krzysztof Selke, Z-ca Burmistrza Miasta Rumi ds. społecznych, Andrzej Januszewski, Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi. Po uroczystym wręczeniu odznaczeń i kwiatów, gratulacjach i życzeniach dalszych zawodowych sukcesów, nauczyciele z rumskich szkół obejrzeli program artystyczny przygotowany przez klasę artystyczną z Gimnazjum nr 1 w Rumi. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odznaczeni i nagrodzeni zostali:

 

Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczone zostały następujące osoby:

1. Pani Ewa Andruszkiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących 2. Pani Bożena Bogucka – pracownik Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 3. Pani Irena Kopaczewska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 4. Pani Małgorzata Łoboz – nauczyciel Gimnazjum Nr 1 5. Pani Jadwiga Orzeł – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących 6. Pani Lucyna Penkowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 7. Pani Bogumiła Sikora – dyrektor „Janowiaczka” przedszkola nr 6 8. Ksiądz Marek Woś – dyrektor Szkół Salezjańskich

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Pomorski Kurator Oświaty przyznał nagrody następującym nauczycielom:

1. Pani Beacie Awsiukiewicz – nauczycielowi Gimnazjum Nr 1 2. Pani Aleksandrze Syldatk – nauczycielowi Ekologicznej Szkoły Społecznej

Za wzorowe wykonywanie obowiązków nauczyciela i wychowawcy Burmistrz Miasta Rumi przyznała nagrody następującym nauczycielom:

1. Pani Joannie Bilkiewicz – nauczycielowi Gimnazjum Nr 2 2. Pani Jolancie Braun – dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 3. Pani Ewie Kreft – nauczycielowi Szkoły Podstawowej Nr 10 4. Pani Dorocie Kuchta - nauczycielowi Gimnazjum Nr 2 5. Pani Barbarze Kujoth – nauczycielowi Przedszkola pod Topolą 6. Pani Małgorzacie Łoboz – nauczycielowi Gimnazjum Nr 1 7. Pani Barbarze Nowickiej – nauczycielowi „Bajki” przedszkola nr 2 8. Pani Jolancie Prandze – wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 10 9. Pani Halinie Rychert – nauczycielowi Szkoły Podstawowej Nr 6

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020