Mieszkańcy pozytywnie ocenili efekty rewitalizacji w Wejherowie

Środa, 22 Październik 2014
Wejherowo

Prezentujemy wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Wejherowa dotyczących oceny inwestycji miejskich zrealizowanych w ramach Lokalnego  Programu Rewitalizacji  Wejherowa 2008-2015. Aż 80-95 procent ankietowych oceniło je bardzo dobrze lub dobrze.

Urząd Miejski w Wejherowie wraz z ekspertami w Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej przygotowuje kolejny etap rewitalizacji Wejherowa, czyli Lokalny Program Rewitalizacja na lata 2015-2022. W ramach tych prac zostały w pierwszej połowie września 2014 r. przeprowadzone badania ankietowe dotyczące oceny tego, co już zostało wykonane w ramach rewitalizacji jako  punkt wyjścia do dalszych działań oraz badania potrzeb, oczekiwań i ocen wejherowian związanych z różnorodnymi aspektami funkcjonowania miasta w celu określenia zadań na przyszłość.

Badanie ankietowe zostało zrealizowane przez zespół ekspercki Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Gdańsk, kierowany przez dr hab. Małgorzatę Dymnicką. Ankiety zostały przekazane mieszkańcom za pośrednictwem szkół z obszaru rewitalizowanego. Łącznie uzyskano od respondentów 564 ankiety. Poniżej prezentujemy wyniki dotyczące oceny inwestycji miejskich zrealizowanych w ramach Lokalnego  Programu Rewitalizacji  Wejherowa 2008-2015. Wkrótce zaprezentujemy dalsze wyniki konsultacji społecznych w formie ankiet oraz koncepcje Lokalnego Programu  Rewitalizacja na lata 2015-2022.

Suma ocen bardzo dobrych i dobrych dla inwestycji:

- Budowa nowego obiektu WCK – Filharmonii Kaszubskiej wynosi 79,98%

- Zagospodarowanie parku Miejskiego im. Majkowskiego wynosi 95,5%

- Rewitalizacja ulicy Wałowej i terenów przyległych wynosi 91,8%

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron wynosi 89,29%

evsmash-1413974222-wck-filharmonia-kaszu

evsmash-1413974208-park-miejski-im-a-maj

evsmash-1413974220-walowa-i-tereny-przyl

evsmash-1413974365-wykres-oceny.png

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020