Ministerstwo dofinansuje WCK

Poniedziałek, 16 Lipiec 2012
Wejherowo

Miasto Wejherowo uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację w 2012 roku zadania "Wyposażenie pracowni i sal Wejherowskiego Centrum Kultury" w wysokości 100.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 172.600 zł, pozostałe środki pochodzą w budżetu miasta.

Przedmiotem tego zadania jest zakup części wyposażenia do niektórych pracowni (plastycznej, ceramiki i rzeźby) oraz sali prób orkiestry i sali chóru, w nowej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury (WCK), które jest integralną częścią inwestycji Gminy Miasta Wejherowa p.n. "Filharmonia Kaszubska - regionalne centrum kultury".

Zakup części wyposażenia tych pracowni artystycznych obejmuje sztalugi studyjne, kawalety rzeźbiarskie, koło garncarskie, toczki ręczne na stół, grafoskop rzutnik pisma, aerograf, odstojniki, komorę natryskową z pochłaniaczem elektrycznym, minikompresor, walcarkę.

Z kolei zakup części wyposażenia sali prób orkiestry i sali prób chóru wraz z instrumentami dotyczy następujących elementów: pianino cyfrowe, pianino klasyczne, ławy do pianin, akordeony, pulpit dyrygencki.

- Zakup sprzętu i wyposażenia nowych sal i pracowni jest konieczny ze względu na jego brak. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie nowej siedziby oraz umożliwi realizację znacznie rozszerzonej oferty w nowym budynku domu kultury - mówi Bogdan Tokłowicz zastępca prezydenta Wejherowa.

- W nowym budynku wielofunkcyjnego centrum kultury powstanie baza, która pozwoli na rozwinięcie wcześniejszych bogatych i wielokierunkowych, mimo bardzo ograniczonych możliwości, działań Centrum z zakresu animacji, edukacji artystycznej i kulturalnej - zapewnia dyrektor tej instytucji Jolanta Rożyńska. - Z pewnością przyczyni się to do znaczącego podniesienia jakości i rozszerzenia oferty działań rozwijających zdolności, umiejętności i zainteresowania oraz zaspakajających potrzeby kulturalne i edukacyjne mieszkańców miasta Wejherowa i regionu. Dobrze, profesjonalnie wyposażone pracownie umożliwią realizację pomysłów twórczych nie tylko dzieciom i młodzieży, ale też dorosłym, których również chcemy zaprosić do korzystania z nich.

Przypomnijmy: Wejherowskie Centrum Kultury jest samorządową placówką kultury, działającą bardzo dynamicznie, kontynuującą wiele działań cyklicznych i realizującą nowe projekty, mimo rozmaitych braków wynikających z budowy nowej siedziby. WCK posiada już ogromne, wieloletnie doświadczenie, potencjał ludzki i twórczy. Jest placówką z bogatą ofertą z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej, w dziedzinie sztuk plastycznych, tańca, filmu i animacji filmowej, teatru amatorskiego, muzyki i chóralistyki. Aby wesprzeć działania WCK, uwzględnić i, jak najpełniej, spożytkować pojawiające się możliwości, przygotowano niniejsze zadanie dotyczące wyposażenia pracowni i sal nowej siedziby, co pozwoli na znaczące podniesienie jakości prowadzonej działalności, rozszerzenie oferty oraz zwiększenie liczby odbiorców.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020