Projekt młodzi w biznesie

Poniedziałek, 10 Styczeń 2011

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL. Działanie 6.2. Okres realizacji projektu przewidywany jest na styczeń 2011 - grudzień 2012r.

Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji to luty 2011r. Beneficjentami pomocy projektu będzie 36 osób, które zamierzają rozpocząć włąsną działalność gosodarczą i przejdą pozytywnie proces rekrutacji.

Warunki rekrutacji:

1. Nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.2. Zamieszkiwanie w woj. pomorskim.3. Grupą docelową w projekcie w 100% stanowić będą osoby w wieku poniżej 25 roku życia, w tym co najmniej 30% osoby niepełnosprawne (w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) oraz co najmniej 50% osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dluższym niż 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.4. Dodatkową grupą preferowaną będą kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, osoby z terenów wiejskich.

Kontakt:Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Akademia Edukacji Regionalnejul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk, www.arp.gda.pl

Sabina Szuta - tel. 058 32 33 243, e-mail: sabina.szuta@arp.gda.plKatarzyna Moszczyńska - tel. 058 32 33 253, e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020