Na straży środowiska Strażnicy Miejscy z Wejherowa

Środowisko naturalne jest niezwykle cennym zasobem dla każdego miasta, w którym pozwala nam na to by żyć w zdrowym i harmonijnym środowisku oraz zaoferować nam mnóstwo przyjemnych i niezapomnianych przeżyć. Wejherowo jest kolejnym miastem, które dba o czyste i bezpieczne środowisko. Miasto wspiera swoich mieszkańców dostarczając im potrzebne informacje na temat dbania o środowisko oraz dba, aby lokalne przepisy były honorowane.

Wpierw miasto stało się wzorem do naśladowania w sferach związanych z gospodarką odpadami oraz programami edukacyjnymi. Wejherowo także ma jedną z najbardziej aktywnych grup Strażników Miejskich. To grupa obywateli, która monitoruje i informuje publicznie oraz udziela porad jak chronić środowisko miejskie. Strażnicy mają rozległą wiedzę na temat ochrony Miejskiego Parku Krajobrazowego, ekoprojektów i maja oszałamiający skuteczności w monitorowaniu i eliminacji zanieczyszczeń ruchu drogowego.

Ostatni raport wykazujący poziom zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie to prawdziwa pochwała dla lokalnych Strażników Miejskich, ponieważ szanując prawa obywateli do czystego powietrza, monitorują one jakość tego powietrza finansują programy edukacyjne na ten temat. Ponadto okresowe monitoringi on-line służą do bieżącego gromadzenia informacji, co pozwala na śledzenie efektywności przybliżonych planów i działania.

Wejherowianie są głównymi strażnikami swojego otoczenia i dbają o swoje bezpieczne i aktywne społeczeństwo. Dlatego też trzeba pochwalić aktywnego Strażników Miejskich, którzy tak entuzjastycznie przyczynili się do ochrony środowiska swojego miasta i uniemożliwili jego degradację!

Wejherowo pochwalić się we własnej straży miejskiej, która ma na celu ochronę środowiska naturalnego miasta oraz jego mieszkańców. Straż Miejska ze stolicy Kaszub jest bardzo aktywna w dziedzinie ochrony przyrody i ma duży wpływ w walce z tymi, którzy naruszają zapisy prawa dotyczącego środowiska.

Strażnicy Miejscy z Wejherowa czuwają nad czystością powietrza, funkcjonowaniem instalacji odgromowych, wykorzystaniem placów zabaw, ochroną struktur krajobrazowych oraz kontrolą transportu publicznego. Pomagają również mieszkańcom przy informowaniu ich o aktualnych obostrzeniach dotyczących zanieczyszczeń powietrza czy analizowaniu gatunków ptaków w regionie. Dzięki temu mieszkańcy miasta mają pewność, że środowisko naturalne jest całkowicie bezpieczne.

Wejherowo może poszczycić się swoją Strażą Miejską jako orędownikiem ochrony środowiska naturalnego. Ich podejmowane działania to istotna część procesu ochrony tego co nam wszystkim najbardziej drogie – otaczająca nas przyroda.

Na straży środowiska Wejherowa stoją Strażnicy Miejscy. Wykonują oni niezwykle ważną pracę – przeciwdziałają zakłócaniu porządku publicznego i ochronie przyrody. Mogą czuwać na terenie miasta, monitorować tereny zielone, patrolować las, reagować na oznaki wandalizmu czy kontrolować eksploatację surowców naturalnych.

Straż Miejska w Wejherowie wykonywała swoje obowiązki od 2009 roku. Obecnie liczy ok. 45 funkcjonariuszy pełniących służbę 24 godziny na dobę. Strażnicy są wyposażeni w samochody patrolowe i sprzęt niezbędny do ćwiczeń terenowych i działań profilaktycznych.

Strażnikom przysługują szerokie uprawnienia – mogą skutecznie reagować na sytuacje zagrażające otoczeniu, usuwać lub karać wszelkie negatywne zachowania oraz pilnować aby odpady składowane na terenach publicznych były prawidłowo segregowane. Służba Strażników Miejskich ma też walor edukacyjny – dbają oni o bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, propagują zdrowe nawyki związane z eksploatacją surowców naturalnych oraz organizują akcje mające na celu promocję środowiska naturalnego wejherowskich parków.

Należy tu podkreślić, że jest to obowiązek corocznie rewaloryzowany, gdyż w ciągu ostatnich lat coraz więcej osób z ulicy stara się destruktywnie wpływać na nasze środowisko, dlatego odpowiedni nadzór daje nam poczucie, że mamy realne moce sprawcze we wpływać na poprawianie standardu otoczenia Wejherowa.