Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Wejherowa za nami

Wtorek, 7 Luty 2017
Wejherowo

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ofiar Piaśnicy, Granicznej i Lelewela, realizacja projektu unijnego „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” i „Klub Integracji Społecznej Śródmieście” oraz projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do reformy oświaty – takie m.in. uchwały przyjęli wejherowscy radni podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Wejherowa. 

Największa zmiana w budżecie miasta na 2017 rok dotyczyła przekazania przez powiat wejherowski 1 mln zł na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Ofiar Piaśnicy, Granicznej i Lelewela w ramach zadania „Budowa  ul. Karnowskiego". Docelowo cała inwestycja obejmie przebudowę ulicy Karnowskiego na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej, gdzie wybudowane także zostanie rondo.

- Powstanie Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa jest zaplanowane na kilka lat i będzie realizowane przez miasto etapami, gdyż to ogromne i ambitne zadanie – mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Strategiczny ciąg komunikacyjny ma przebiegać docelowo od ul. Strzeleckiej przez las do skrzyżowania z ul. Sucharskiego-Sobieskiego, dalej przez Węzeł Działki do skrzyżowania na drodze krajowej nr 6, następnie przez nową ul. Karnowskiego do ul. Przemysłowej i dalej do ul. Ofiar Piaśnicy, a potem przez ul. Lelewela i Nadrzeczną do ul. Chopina i dalej Staromłyńską, Iwaszkiewicza, Necla i przez ul. Patoka do Węzła Śmiechowo (Zryw).  Obecnie będziemy realizowali kolejny etap, czyli właśnie rondo na skrzyżowaniu ulic Ofiar Piaśnicy, Granicznej i Lelewela.

Przypomnijmy, że zakończona w ubiegłym roku budowa Węzła Działki, łączącego drogę krajową nr 6 z ulicami Sobieskiego i Sucharskiego wraz z dwoma rondami, usprawniła ruch w zachodniej części Wejherowa. Nowo wybudowany węzeł drogowy stanowi ważny etap realizowanego Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa, które jest istotne również z punktu widzenia planowanej budowy Węzła Wejherowo (Kwiatowa) z tunelem, gdyż na czas budowy Węzła Wejherowo przejazd przez tory w ul. Kwiatowej zostanie zamknięty. Realizacja Węzła Wejherowo była uzależniona od uruchomienia trasy alternatywnej na czas budowy, jaka prowadzi właśnie przez Węzeł Działki.

Projekt unijny

Podczas sesji przyjęto uchwałę o przystąpieniu do realizacji partnerskiego projektu rewitalizacyjnego „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” i „Klub Integracji Społecznej Śródmieście”. Podczas ostatnio przeprowadzonego naboru zostało złożonych 31 ofert, spośród których zostaną wybrani partnerzy projektu. Wpłynęło 24 ofert od Wspólnot Mieszkaniowych i 6 ofert od Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na remonty części wspólnych oraz zagospodarowania podwórek budynków oraz podwórek, a także jedna oferta od partnera społecznego na realizację działań w Klubie Integracji Społecznej. Rada miasta zabezpieczyła środki na realizację ww. projektu unijnego, jako wkład własny.

Walka ze smogiem

W Wejherowie od wielu lat systematycznie realizowany jest cykl programów mających za zadanie poprawę jakości powietrza. Podczas ostatniej sesji, radni w ramach zmiany budżetu miasta wprowadzili środki w wysokości 63.903 zł na wymianę systemów grzewczych w budynkach, które trafią do wnioskodawców z 2016 roku. Jak wyjaśniła Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ostatnich dniach grudnia 2016 r. przekazał środki z dotacji do urzędu, a Prezydent po sesji przekaże je mieszkańcom, z którymi w 2016 roku zawarto umowy o zmianę systemu grzewczego. Mieszkańcy otrzymali dofinansowanie na poziomie 30 procent kosztów takiej inwestycji.

Nowa sieć szkół

Radni uchwalili również projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zgodnie z ustawą od 1 września 2017 r. każda 6-letnia szkoła podstawowa przekształcona zostanie w 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji poprzez wygaszanie. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020