Nagroda Marszałka dla Dyrektorki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Środa, 25 Listopad 2015
Małe Trójmiasto

23 listopada br. podczas uroczystej Gali Iwona Romanowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Srebrne Drzewko”. Wyróżnienie zostało przyznane za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej.

W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyła się konferencja zatytułowana „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim” połączona z Galą „Srebrnego Drzewka”. Nagroda przyznawana jest od 10 lat pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego m.in. za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej, tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz inicjowanie i stosowanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych.

Podczas spotkania Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk uhonorował 5 osób z województwa pomorskiego, które w szczególny sposób angażują się w lokalną politykę społeczną. Wśród wyróżnionych znalazła się Dyrektor PCPR Iwona Romanowska.

  W tak ważnym wydarzeniu nie zabrakło przedstawicieli władz Powiatu Wejherowskiego. W uroczystości uczestniczyła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel oraz specjalista do spraw społecznych w starostwie Danuta Ptach.

– Gratuluję tak prestiżowej nagrody – mówiła Starosta Wejherowski. – Dzięki zaangażowaniu i zrozumieniu problemów społecznych kreuje Pani lokalną politykę społeczną i promuje Powiat Wejherowski jako samorząd otwarty na szeroko pojętą współpracę na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Pani Iwona Romanowska od wielu lat służy lokalnej społeczności niegasnącym zaangażowaniem i zrozumieniem dla lokalnych potrzeb i problemów społecznych. Upowszechnia dobre praktyki w zakresie polityki społecznej oraz  rozwija wysokie standardy jakości usług instytucji pomocy społecznej.

Szkolenia dla osób wykluczonych, konferencje i zebrania informacyjne dla rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, spotkania z sędziami i kuratorami rodzinnymi, podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy czy realizowanie projektów służących poprawie społecznego statusu klientów pomocy społecznej to tylko niektóre z zadań podejmowanych z jej inicjatywy.

Pod kierownictwem Pani Iwony Romanowskiej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w okresie od 2009 r. do 2013 r. realizowało projekt „Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim”,współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2011-2012 Pani dyrektor współtworzyła i koordynowała konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „Razem przeciw przemocy”.

Laureatka jest również inicjatorem wypracowywania powiatowych procedur i standardów współpracy pomiędzy PCPR, gminnymi jednostkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Wejherowskiego i Sądem Rejonowym w Wejherowie. Organizowała w 2013 r. i 2014 r. spotkania z sędziami i kuratorami rodzinnymi, których motywem przewodnim było doskonalenie współpracy w zakresie kierowania i umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

W efekcie podejmowanych w latach 2009-2012 innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie otrzymało wyróżnienie zespołowe od Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Za wdrożenie programu społecznego, ukierunkowanego na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, takich jak narkomania, alkoholizm, bezdomność i przemoc w rodzinie”.

W 2014 r. Pani Dyrektor zainicjowała program skierowany do grupy usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, którego celem  jest zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych na młodzież w celu jej życiowego usamodzielnienia.

Wysoki standard jakości pracy w zakresie pieczy zastępczej, kierowanej przez Panią Iwonę Romanowską jednostki, został dostrzeżony i wyróżniony w czerwcu 2015 r. przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. 9 czerwca br. na ogólnopolskim Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego PCPR w Wejherowie zostało wyróżnione jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Pani Iwona Romanowska inicjuje także wiele działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Współpracuje aktywnie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych i wdraża w życie wspólnie wypracowane pomysły. Od 2013 r. organizuje dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu spotkania o charakterze informacyjnym i metodycznym.

Ponadto wykorzystuje nowoczesne metody i środki przekazu, aby docierać do szerokiego grona odbiorców. Stąd utworzony w 2015 r. profil PCPR na facebooku, gdzie zamieszczane są ważne wydarzenia  i informacje o działalności Centrum.

Zawodowe dokonania Pani Iwony Romanowskiej zasługują na uznanie i budują prestiż polityki społecznej w ocenie opinii publicznej.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020