Nagrody Prezydenta Wejherowa wręczone

Poniedziałek, 28 Maj 2012
Wejherowo

Prezydent Krzysztof Hildebrandt przy okazji corocznych Dni Jakuba wręczył medale i nagrody osobom, które przyczyniły się do rozsławiania grodu Wejhera oraz wniosły znaczący wkład w rozwój i promocję miasta.

Najwyższym wyróżnieniem, jakie może przyznać prezydent Krzysztof Hildebrandt jest Medal Miasta Wejherowo. W tym roku otrzymał go ojciec gwardian Tyberiusz Nitkiewicz, kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie, proboszcz parafii pw. św. Anny. Wyróżnienie to zostało wręczone za wielkie, osobiste zaangażowanie w sprawy dziedzictwa kulturowego Wejherowa, za wieloletnią i pełną zaangażowania działalność związaną z renowacją Kalwarii Wejherowskiej i uwieńczone sukcesem prace przywracające świetność najstarszej wejherowskiej świątyni - kościoła klasztornego pw. świętej Anny, a ponadto za opiekę duchową i życzliwe, codzienne uczestnictwo w życiu społecznym Wejherowa.

- Ojciec Tyberiusz Nitkiewicz skończył właśnie drugą kadencję w roli gwardiana Klasztoru Braci Mniejszych - Franciszkanów. W zakonie obowiązuje taka zasada, że można być gwardianem przez dwie kadencje. Minęło już 6 lat. To 6 lat, w czasie których nasza Kalwaria się zmieniła i wypiękniała, a jeszcze do tego zmienił się klasztor i powstaje Dom Pielgrzyma. To było sześć owocnych lat ojca Tyberiusza Nitkiewicza. Dziękuję ojcu gwardianowi, bo pozostawia to nam, czyli miastu, to wszystko, co tutaj zrobił i zdziałał. Pozostawia to Jakubowi, który stoi obok nas na Placu Wejhera. Mamy do czynienia z konserwatorem zabytków na co dzień, dlatego zdajemy sobie sprawę z tego, jaki trud stał przed ojcem gwardianem - powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt.

- Te 6 lat to był czas wielkiego trudu i wysiłku, renowacji Kalwarii Wejherowskiej, ale było to również wieńczenie tego, co zrobili już poprzednicy. Natomiast ostatnich 6 lat pracy wokół kościoła klasztornego św. Anny to był ogromny wysiłek wielu ludzi. Ja chciałbym powiedzieć, że to nie żadna moja zasługa, lecz trud wielu życzliwych i lojalnych ludzi, którzy chcieli zauważyć, że można coś razem zrobić. Mówiłem wielokrotnie, że sam nie byłbym w stanie niczego zrobić. Przy pomocy wielu życzliwych ludzi w urzędach, ale i mieszkańców Wejherowa, Gdańska, a nawet Warszawy, można było to dzieło renowacji naszej świątyni i remontu budynku klasztornego dokonać - stwierdził ojciec gwardian Tyberiusz Nitkiewicz.

Kolejnymi w hierarchii znaczenia są Medale Róży. W tym roku otrzymali je Dominika Bernaśkiewicz - tancerka z klubu tanecznego "Świat Tańca" z Wejherowa za zdobycie tytułu mistrzyni świata ‘2012 w kategorii hip-hop juniorów podczas odbywających się w Chorwacji mistrzostw świata, a także za promocję Polski i rozsławienie miasta Wejherowo. Takie samo wyróżnienie przyznano Romanowi Białasowi - prezesowi Stowarzyszenia Akademia Złotego Wieku za umiejętności organizacyjne i profesjonalne kierowanie Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a nade wszystko za propagowanie wśród seniorów zdrowego trybu życia i organizację rajdów nordic-walking.

Kolejnych 11 mieszkańców Wejherowa odebrało nagrody Prezydenta Miasta Wejherowo. Siostra Daniela Dąbrowska ze wspólnoty zakonnej Sióstr Albertynek w Wejherowie - za posługę ludziom opuszczonym oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej i stworzenie im godziwych warunków życia, ratując w ten sposób ich ludzką godność, za prowadzenie świetlicy środowiskowej i pomoc dzieciom w nauce, ich rozwoju intelektualnym, artystycznym i fizycznym, za krzewienie szeroko pojętej kultury dnia codziennego, za służenie wszystkim ludziom, którzy doświadczyli niedoli.

Ojciec Ewaryst Gręda, wikariusz parafii pw. św. Anny i zastępca gwardiana klasztoru Ojców Franciszkanów w Wejherowie - za wsparcie i pomoc ludziom potrzebującym pomocy, za prowadzenie i opiekę nad kuchnią św. Franciszka, za wszelkie działania w dziedzinie upowszechniania kultury chrześcijańskiej, za życzliwość i otwarte serce oraz darzenie ludzi samotnych wielką miłością bliźniego, a nade wszystko za szerzenie dobra, braterstwa i nadziei.

Cezary Paciorek, akordeonista jazzowy, pianista i kompozytor, artysta posiadający na swoim koncie nagranych ponad 30 płyt - w uznaniu dokonań na rzecz miasta Wejherowo, w tym za skomponowanie muzyki do widowiska IX edycji projektu "Verba Sacra" oraz za mistrzowski akompaniament podczas prezentowania Księgi Psalmów.

Iwona Block, instruktor Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Wejherowie - za sprawowanie nadzoru nad czytelnią popularno-naukową i odpowiedzialność za podział merytoryczny opisów bibliograficznych umieszczanych w wejherowskiej bibliotece cyfrowej oraz katalogu on-line oraz za wieloletnie sprawowanie lekcji bibliotecznych, promowanie czytelnictwa i kultury regionalnej Kaszub.

Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, bibliotekarka w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Wejherowie za oddaną pracę na rzecz biblioteki i czytelnictwa, w tym ciekawe prezentowanie recenzji książek, za udział w realizowanych przez bibliotekę konkursach i projektach, za współpracę ze szkołami, za bogato prowadzoną stronę internetową, za prowadzenie blogu bibliotecznego pod nazwą "65 lat minęło" oraz prowadzenie profilu wejherowskiej placówki na profilu społecznościowym Facebook.

Ryszard Nalepka, prezes chóru Harmonia, współzałożyciel Rady Chórów Kaszubskich - za trud i odpowiedzialność wynikającą z pełnienia funkcji prezesa, za podniesienie poziomu artystycznego i poszerzenie repertuaru chóru, za promowanie śpiewem miasta Wejherowo i kształtowanie kultury Ziemi Kaszubskiej, za otwarte serce na cierpienia bliźnich i wynikającą stąd działalność charytatywną.

Natalia Groth, studentka Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie - za aktywny udział w życiu społeczności akademickiej, za wielkie pokłady zaufania, jakimi jest obdarzona przez studentów i dzięki temu wytypowana w uczelnianej komisji socjalnej, a także za podejmowanie ambitnych zadań zmierzających do umocnienia pozycji uczelni w regionie.

Marcin Chabowski, lekkoatleta, zawodnik klubu Flota Gdynia, wychowanek klubu sportowego Wejher, wielokrotny mistrz i rekordzista Polski w biegach długodystansowych - za uzyskanie kwalifikacji w biegu maratońskim na Igrzyska Olimpijskie w 2012 roku w Londynie.

Zbigniew Rolbiecki, trener lekkoatletyki, wychowawca młodzieży w klubie sportowym Wejher, trener kadry województwa pomorskiego i kadry narodowej w biegach średnich i długich - za pracę wychowawczo-szkoleniową i dorobek w postaci licznych podopiecznych, którzy zdobywają laury na forum regionu, Polski i Europy w biegach średnich i długich, za współorganizację na terenie Wejherowa imprez sportowo-biegowych, które charakteryzują się profesjonalnym i wzorowym poziomem organizacyjnym

Grzegorz Niciński, trener klubu seniorów Gryf Orlex Wejherowo - za doprowadzenie wraz z drużyną do nienotowanego w historii wejherowskiej piłki nożnej osiągniecia, jakim było dotarcie zespołu do ćwierćfinału rozgrywek Pucharu Polski 2011/12 oraz awansu drużyny do II ligi piłki nożnej, za dostarczenie niezwykłych wrażeń i emocji wszystkim sympatykom tej dyscypliny sportu.

Rafał Szlas, prezes zarządu WKS Gryf Orlex Wejherowo - za wieloletnią, ofiarną prace organizacyjną, której efektem są największe sukcesy drużyny seniorów w historii piłki nożnej w Wejherowie, w tym ćwierćfinał rozgrywek Pucharu Polski 2011/12 oraz awans drużyny do II ligi piłki nożnej.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020