Nowe inwestycje w wejherowskim parku

Poniedziałek, 7 Kwiecień 2014
Wejherowo

W wejherowskim Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego przewidziano w tym roku kolejne prace inwestycyjne. Obejmą one północną część parku od ul. Parkowej.

Inwestycja obejmie wykonanie robót melioracyjnych na kanale północnym – oczyszczenie, obudowanie brzegów kamieniem oraz budowę układu podświetlanych fontann na kanale wzdłuż ul. Parkowej.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie mostek na zakręcie ul. Parkowej z ul. Św. Jacka. Łukowa, drewniana i stylowa konstrukcja zastąpi betonowy mostek w tym miejscu. Wzdłuż ulicy Parkowej przewidziano budowę chodnika. 

Projekt rewitalizacji parku rozpoczęto latem 2009 roku i polegał on na przywróceniu walorów historyczno-przyrodniczych parku. Zakres prac obejmował odtworzenie i budowę ścieżek parkowych w ich historycznym przebiegu, pielęgnację i zachowanie drzewostanu, nasadzenia nowej zieleni, wykonanie instalacji nawadniającej nową zieleń, stworzenie ścieżki dydaktycznej poprzez oznakowanie cennych przyrodniczo okazów. Powstały więc drogi, ścieżki oraz aleje parkowe i altana widokowa. Dokonano również nowych nasadzeń i wykonano pergolę dla róż, by tworzyły aleję różaną. Projekt obejmował także pielęgnację drzewostanu – około 150 szt. starych drzew.

  • Choć projekt unijny związany z rewitalizacją jest już zakończony, wciąż prowadzone są prace w wejherowskim parku – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. -  Dzięki systematycznej rewitalizacji park stał się urokliwym i wręcz magicznym miejscem dla mieszkańców Wejherowa i turystów. Planowana przebudowa ul. Zamkowej, budowa chodnika i parkingu w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej i Św. Jacka, przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza to kolejny etap inwestycji w Parku Miejskim w celu dalszego podnoszenia jego atrakcyjności dla mieszkańców.
Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020