Nowe uprawnienia strażników miejskich

Czwartek, 12 Maj 2011

Strażnicy miejscy otrzymali nowe uprawnienia. Podstawą dla nadania im nowych kompetencji jest m.in. zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Brzmi dumnie ale co oznacza w praktyce? Otóż wiele.

Z dniem 1 marca, strażnicy miejscy nabyli uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wiele wykroczeń. Przykładowo wskazać można, iż nieprzestrzeganie porządku w obrębie nieruchomości lub zakłócanie spokoju oraz porządku publicznego, może być stwierdzone przez straż miejską i usankcjonowane mandatem karnym. Strażnicy będą także badać stan wywieszonych ogłoszeń – uzyskali uprawnienie do karania tych którzy umyślnie niszczą mienie.

Pilne oko strażnika miejskiego skupi się także na tych, którzy zanieczyszczają bezprawnie zbiorniki wodne. Ukarani zostaną także ci, którzy w miejscu publicznym umieszczają niedopuszczalne napisy lub miejsca te najzwyczajniej zaśmiecają.

Na baczności powinni mieć się także właściciele psów ras niebezpiecznych. Od 1 marca bowiem strażnik miejski ma uprawnienie do nałożenia mandatu karnego na każdego właściciela niebezpiecznego czteronoga, który prowadzi hodowle lub utrzymuje swojego pupila bez wymaganego zezwolenia. Zagrożenie jest spore - kara aresztu lub grzywny.

Pozytywnie w powyższym względzie ocenić należy umożliwienie strażnikom miejskim nakładania mandatów na tych, którzy w sposób samowolny spalają odpady, poza przeznaczonymi do tego celu spalarniami. Miejmy nadzieję, że powyższe powstrzyma od popularnego spalania śmieci w ognisku.

To jednak nie wszystko. Mandat może być także \"wlepiony\" za znieważanie Narodu Polskiego czy flagi narodowej czy profanację hymnu.

Dzięki powyższym zmianom strażnicy, już bez pomocy Policji jak dotychczas, będą uprawnieni do wymierzenia sprawcy wykroczenia mandatu. Rozwiązanie takie ma być szybkie, sprawne i prowadzić do większej dyscypliny w społeczeństwie.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020