Odśnież chodnik

Wtorek, 16 Luty 2010

Straż Miejska w Wejherowie przypomina, że właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż nieruchomości. Właściciele muszą odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynków znajdujących się na swoim terenie. Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na wspólnotach, zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które władają nieruchomością.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Za niedopełnienie powyższych obowiązków Straż Miejska w Wejherowie będzie karać mandatami.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020