Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie w związku z wyrokiem skazującym p. Henryka Skwarło

Poniedziałek, 30 Listopad 2020
Wejherowo

Przedstawiamy stanowisko Urzędu Miejskiego w Wejherowie w związku z prawomocnym wyrokiem wydanym w dniu 26.11.2020 r. przez Sąd Okręgowy w Gliwicach (sygnatura sprawy nr VI Ka 533/20) skazującym p. Henryka Skwarło na jeden rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, 10 tys. zł grzywny i opłatę sądową, za działanie określane potocznie „ustawieniem przetargu” na zakup wielozadaniowego pojazdu komunalnego, którego p. Henryk Skwarło dopuścił się w 2008 roku jako Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie.

Sąd wymierzył p. Henrykowi Skwarło karę za to, że w okresie od 30 stycznia 2008 roku do 26 maja 2008 roku działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla firmy z Gliwic zamówienia w przetargu organizowanym przez ZUK, którego był Dyrektorem, wszedł w porozumienie z przedstawicielem tej firmy doprowadzając do wprowadzenia w przetargu opisu wskazującego na parametry pojazdu oferowanego przez firmę z Gliwic, przez co działał na szkodę Gminy Miasta Wejherowa. ZUK kupił w wyniku przetargu ten właśnie pojazd.

Zgodnie z wyżej przywołanym wyrokiem Sądu, p. Henryk Skwarło popełnił przestępstwo z art. 231 § 1 [działanie na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariusza publicznego, który nie dopełnił swoich obowiązków] i § 2 kodeksu karnego i art. 305 § 1 kodeksu karnego [porozumienie w celu osiągnięcia korzyści materialnej z osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany] przy zastosowaniu art. 11 § 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

Sąd badał przedmiotową sprawę przez kilka lat, na kilkudziesięciu rozprawach, w dwóch instancjach (rejonowej i okręgowej – odwoławczej). Zatem należy uznać, że sprawa została przeanalizowana przez Sąd dogłębnie i wnikliwe, a wyrok jest sprawiedliwy.

W postępowaniu sądowym Gmina Miasta Wejherowa występowała jako pokrzywdzony i zgodnie z wyrokiem karnym p. Henryk Skwarło działał na szkodę miasta. Dlatego obecnie miasto zamierza wystąpić z pozwem cywilnym wobec p. Henryka Skwarło o odszkodowanie za poniesione przez miasto szkody i koszty związane z procesem.

W związku ze sprawą wyroku należy dodać, że w ostatnich miesiącach syn p. Henryka Skwarło wielokrotnie publicznie, w napastliwy sposób atakował Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w internecie oraz w TVP3 Gdańsk, m.in. w sprawie rzekomo należnych miastu kar w wysokości ok. 4 mln zł od inwestora, który kupił grunt w centrum Wejherowa pod budowę tzw. „Galerii Srebrna” oraz sposobu zagospodarowania sprzedanego terenu. Można przyjąć, że nie jest to przypadkowe, a wynika z faktu, że Prezydent Wejherowa był oskarżycielem posiłkowym i przyczynił się do skazania jego ojca. Prezydent Krzysztof Hildebrandt traktuje te ataki, których celem jest szkalowanie i zdyskredytowanie bez merytorycznych i rzeczywistych podstaw, jako osobistą zemstę za to, że był oskarżycielem posiłkowym.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020