Oświadczenie władz Orkana Rumia

Poniedziałek, 2 Lipiec 2012
Duże Trójmiasto

W związku z pojawiającymi się różnymi informacjami na temat sytuacji w klubie Orkan Rumia SSA, mając na uwadze troskę o kibiców, środowisko piłkarskie i przyszłość rumskiej piłki nożnej, Zarząd klubu informuje:
1. Wobec wycofania się strategicznych sponsorów, zostaliśmy zmuszeni do wystąpienia do władz miasta o zwiększenie zaangażowania finansowego Miasta Rumia w działalności klubu,
2. Na spotkaniu władz spółki z Panią Burmistrz zadeklarowaliśmy dalsze prowadzenie i wspieranie I drużyny i grup młodzieżowych; warunkiem jednak niezbędnym do prowadzenia I drużyny na III ligowych poziomie było wnioskowane przez klub zwiększenie zaangażowania miasta do poziomu rzędu 500.000,00 PLNw roku 2013 roku oraz zwiększenie środków w bieżącym roku o 60.000,00 PLN,
3. Otrzymana w dniu 21 czerwca 2012 roku drogą pocztową odpowiedź Pani Burmistrz (list poniżej), nie daje jednak żadnej pewności na jakiekolwiek wsparcie, mimo uprzednich pozytywnych deklaracji, co w  przededniu rozgrywek stawia klub w bardzo trudniej sytuacji finansowej,
4. Mimo tych trudności wystąpiliśmy o przyznanie licencji na grę w  trzeciej lidze i zgłosiliśmy do rozgrywek zespół seniorów i trzy roczniki juniorów będących w spółce,
5. Jeśli jednak sytuacja finansowa spółki się nie zmieni, mogą powstać problemy z kontraktowaniem zawodników, którym się kończą kontrakty lub realizowaniem kontraktów o dłuższym okresie obowiązywania,
6. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań aby umożliwić grę w  rozgrywkach Pomorskiego ZPN, co w szczególności dotyczy drużyn młodzieżowych,
7. Nadmieniamy, że to na prośbę władz prywatnego stowarzyszenia MK Orkan Rumia w 2009 roku, akcjonariusze Sportowej Spółki Akcyjnej przejęli drużynę seniorów (po wycofaniu się firmy SEMEKO z finansowania klubu), pomagając jej utrzymać się na poziomie III ligi i przejmując na siebie ciężar finansowania klubu,
8. Władze klubu dziękują wszystkim kibicom za dotychczasowe wsparcie naszej drużyny i wspaniały doping na trybunach w czasie meczy.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd klubu Orkan Rumia SSA

 


Pismo z dnia 18.06.2012 adresowane do Sportowej Spółki Akcyjnej Orkan Rumi przez Panią Burmistrz miasta Rumia Elżbietę Rogala-Kończak:

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 maja 2012 roku dotyczącą zabezpieczenia w  projekcie budżetu Gminy Miejskiej Rumia na 2013 rok, środków finansowych przeznaczonych na promocję miasta przez ORKAN RUMIA, z  przykrością informuję, że w chwili obecnej nie jestem w stanie zapewnić Państwu, że klub otrzyma wsparcie finansowe z budżetu Gminy w roku 2013.
Decyzja o dofinansowaniu klubu zostanie podjęta w trakcie prac nad przyszłorocznym budżetem Gminy Miejskiej Rumi, co nastąpi w IV kwartale 2012 roku.
Jednocześnie, odpowiadając na drugie pismo, również z dnia 29 maja 2012 roku, na temat promocji Gminy Miejskiej Rumi przez ORKAN RUMIA w roku bieżącym, informuję, że zwiększenie funduszy przeznaczonych na wydatki promocyjne jest w chwili obecnej niemożliwe ze względu na brak wolnych środków finansowych w budżecie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2012. Jak informowałam Państwa w trakcie rozmowy, po zamknięciu półrocznego okresu z wykonania budżetu, w miesiącu sierpniu, o ile znajdą się oszczędności w wydatkach, przedstawię Radzie Miejskiej wniosek o zwiększenie środków finansowych.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020