Otwarcie schetynówki i pół miliona dla Perlina

Czwartek, 3 Wrzesień 2009

Dwóch znamienitych gości zawitało do Gniewina w piątek 21 sierpnia. Wpierw wojewoda pomorski Roman Zaborowski wziął udział w uroczystym otwarciu „schetynówki” a potem Jan Kozłowski, marszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego, przekazał dokumenty przyznające gminie pół miliona złotych na budowę świetlicy w Perlinie.

Piątek 21 sierpnia był dla gminy Gniewino dniem szczególnym. Tego dnia bowiem gośćmi w gminie byli wojewoda pomorski Roman Zaborowski i marszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski. Obaj zresztą przybyli do Gniewina w ważnych dla lokalnej społeczności sprawach.

SCHETYNÓWKA

Wpierw, o godz. 13,30 wojewoda pomorski Roman Zaborowski wraz ze starostą wejherowskim Józefem Reszke i wójtem Zbigniewem Walczakiem wziął udział w uroczystości otwarcia po remoncie  kolejnej „schetynówki" w naszym województwie.

- Cieszę się, że mam przyjemność uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości - powiedział wojewoda. - Jestem po raz pierwszy na terenie waszej gminy i muszę stwierdzić, iż jestem niezwykle mile zaskoczony tym, co zobaczyłem. Aż nie chce mi się wierzyć, że kiedyś gmina Gniewino należała do obszarów, które były zapóźnione, miały też jedną z gorszych infrastruktur drogowych w powiecie. Dziś należałoby życzyć innym gminom, by były takie, jak wasza. Ale to wasza przede wszystkim zasługa, waszej przedsiębiorczości i sprawności działania.

Najbardziej z poprawy stanu dróg cieszą się kierowcy. Nic więc dziwnego, że to właśnie oni, pracujący w Gniewińskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, podziękowali wojewodzie, staroście i wójtowi wręczając im bukiety kwiatów.

Przypomnijmy, że w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 wyremontowano dwa odcinki dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem będących w zarządzie gminy Gniewino: Mierzyno - Gniewino - Czymanowo oraz  Wierzchucino - Czymanowo - Rybno. Łącznie jest to odcinek drogi o długości 4,9 km. Obie te inwestycje stanowią dojazd do drogi wojewódzkiej oraz stanowią połączenie gmin Gniewino i Krokowa. Wykonany remont przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa, ułatwi też dojazd coraz liczniejszym turystom odwiedzającym ten region naszego powiatu. Koszt inwestycji brutto wyniósł ponad milion sześćset  tysięcy zł, z czego połowę pokryła dotacja z Budżetu Państwa, 600 tys. zł Powiat Wejherowski,  po 10 tys. zł wyłożyły Rieber Foods, Elektrownia Wodna Żarnowiec i Specjalna Strefa Ekonomiczna a resztę, czyli 213 tys. zł, gmina Gniewino. Wykonawcą inwestycji była firma SCANSKA.

PÓŁ MILIONA DLA PERLINA

Pół godziny później, w Gminnym Ośrodku Turystyki i Sportu odbyło się spotkanie z marszałkiem Janem Kozłowskim. Marszałek nie po raz pierwszy gościł w gniewińskiej gminie. Przypomnijmy choćby, że dwa miesiące wcześniej wziął udział w otwarciu kompleksu boisk „Orlik 2012" w Kostkowie. Tym razem przybył do Gniewina, by oficjalnie i uroczyście przekazać na ręce wójta Zbigniewa Walczaka decyzję zarządu województwa pomorskiego o przyznaniu pomocy w wysokości 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 - 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" na zadanie pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Perlinie". Dodajmy, że jest to maksymalna kwota, jaką w ramach tego programu można uzyskać.

- Z wielką przyjemnością przekazuję dokument o  przyznaniu waszej gminie dotacji na budowę świetlicy w Perlinie - powiedział Jan Kozłowski wręczając wójtowi dokumenty. - Znam doskonale wasze dokonania, jestem też pod wrażeniem jakości przygotowywanych przez was projektów i stąd mam pewność, że przyznane fundusze zostaną naprawdę dobrze wykorzystane, przede wszystkim dla dobra mieszkańców gminy.

Podziękowania za przyznaną pomoc finansową złożyli marszałkowi wójt Zbigniew Walczak oraz przedstawiciele mieszkańców sołectwa: radna z tego terenu Elżbieta Fedorowicz i sołtys Jan Kolaska.

Realizacja projektu znacznie poprawi dostępność do obiektów kultury w  Perlinie (obecnie nie ma żadnego). Powstanie bowiem nowy obiekt o wysokim standardzie i stworzą się tym samym warunki do przeprowadzania imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców tego sołectwa. A znając społeczne zaangażowanie choćby członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Perlinie mamy pewność, że świetlica ta będzie tętnić życiem.

Na zakończenie spotkania zaprezentowano pokaz multimedialny o przygotowywaniu się Gniewina do EURO 2012, w których gmina ma dużą szansę stać się bazą pobytową dla drużyn uczestniczących w tych mistrzostwach.

Mirosław Odyniecki

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020