Pamietaj o opłacie za grunty

Czwartek, 10 Marzec 2011

Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala-Kończak przypomina mieszkańcom o obowiązku uiszczenia opłat za wieczyste użytkowanie gruntu za 2011 rok. Termin wniesienia opłaty upływa 31 marca 2011r. Burmistrz ma możliwość udzielenia 50 procentowej bonifikaty na wniosek użytkownika.

Wpłaty należy dokonać na konto: Bank Rumia Spółdzielczy Nr 39 8351 0003 0000 2394 2000 0110 lub w Filii Banku Rumia Spółdzielczy w Urzędzie Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7.

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, Burmistrz Miasta Rumi udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty o wysokości dochodów brutto w roku poprzednim wszystkich członków gospodarstwa domowego. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010r. wyniosło 3.224,98zł, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2011r.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020