Pieniądze dla organizacji pozarządowych z powiatu wejherowskiego

Piątek, 10 Kwiecień 2015
Małe Trójmiasto

Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał 92 dotacje organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu wejherowskiego na realizację zadań publicznych w 2015r. na łączną kwotę 160 tys. zł. 

W wejherowskim starostwie odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów grantowych przez Starostę Wejherowskiego Gabrielę Lisius przedstawicielom organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych. 

 Wspieramy przede wszystkim zadania, których celem jest promowaniezdrowego stylu życia i aktywności fizycznej   powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Organizacje, które zajmują się inicjowaniem działań na rzecz kultury, osób niepełnosprawnych, służą rozwojowi oświaty, a także przyczyniają się do rozwoju przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych wśród dzieci i młodzieży.

W tym roku powiat przeznaczył dotacje na wspieranie zadań publicznych w ośmiu dziedzinach. Najwięcej pieniędzy, bo aż 64.000 zł, przeznaczonych zostało w wyniku konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano 45.000 zł, na zadania dla oświaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży 14.500 zł, na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie rehabilitacji, promowania aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych 14.100 zł, na ochronę  i promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 12.800 zł, na porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 4.000 zł, na turystykę, w tym promocję lokalnych produktów turystycznych 3.500 zł, a  na ratownictwo i ochronę ludności 2.000 zł. 

- Tak duża ilość ofert złożonych przez organizacje pozarządowe z powiatu wejherowskiego świadczy o ich dobrej kondycji, ciekawych pomysłach na realizacje zadań publicznych i dużym doświadczeniu w pisaniu projektów i aktywizowaniu społeczeństwa – powiedział Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel a jednocześnie przewodniczący komisji konkursowej – dzieląc środki komisja nie miała łatwego zadania ze względu na ich ograniczona ilość ale staraliśmy się wybierać projekty, których realizacja objete będą jak największe grupy społeczne.

Na uroczystości obecni byli także Robert Lorbiecki – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Wejherowskiego, Ludwik Zegzuła – Przewodniczący Komisji Edukacji, Łucja Słowikowska – Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej oraz Beata Wójcik-Wieczorek – dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki, Pielęgniarka Naczelna Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Należy również podkreślić, że z roku na rok kwoty, które trafiają do organizacji pozarządowych są coraz większe. W 2013 r. środki finansowe przekazane z budżetu powiatu na realizacje zadań publicznych  wyniosły 102 tys. zł, w 2014 r. 150 tys. zł, a w obecnym kwota ta zwiększyła się do 160 tys. zł.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020