Podatek za dojazd autem służbowym do pracy

Czwartek, 26 Luty 2015
Małe Trójmiasto

Jeśli dojeżdżasz do pracy samochodem służbowym powinieneś zapłacić podatek od uzyskanego w ten sposób przychodu. Dlaczego i w jakiej wysokości – odpowiemy w tym artykule. 

System skarbowy od dawna rozważał wprowadzenie obostrzeń w zakresie opodatkowania przychodów związanych z wykorzystywaniem samochodów służbowych do załatwiania spraw prywatnych. Umożliwienie korzystania z takiego środka transportu było swego rodzaju przywilejem i traktowane było jak dodatkowy bonus do wykonywanej pracy. Obecne przepisy jasno wskazują, że osiągnięty w ten sposób przychód powinien być opodatkowany. 

Stary podatek – nowe zasady

Obowiązek uiszczania podatku za wszelkiego rodzaju przychody to znana zasada realizowana przez pracodawców, jak i pracowników. Jednak, jej stosowanie z tytułu uzyskania przychodu z korzystania ze służbowego samochodu do dojazdów z i do pracy, nie miało jasno określonych w prawie uwarunkowań, dlatego też często było pomijane. 

- Od 1 stycznia br. fiskus wprowadził zasadę, że każdy przypadek wykorzystywania samochodu służbowego do dojazdu do pracy  ma być opodatkowany w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego auta oraz od ilości dni, w których pracownik dojeżdża do pracy. – przypomina doradca podatkowy Wojciech Lademannkancelarii doradztwa podatkowego Legis, która oferuje sprawdzone i polecane doradztwo podatkowe w dużym i małym Trójmieście. To zasadniczo uporządkuje dotychczasowy nieład w zakresie poboru podatków od przychodów z tego tytułu. 

Przychód i podatek uzależniony od pojemności silnika 

Aneta Miakinko – z kancelarii Legis uprzedza, że ustawodawca określił niezwykle jasno wysokość przychodu miesięcznego z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do dojazdów do pracy. Ryczałt uzależnił od pojemności silnika samochodu – dla aut mniejszych (do 1600 cm3 ) jest to kwota 250 zł, natomiast w odniesieniu do pojazdów większych jest to 400 zł miesięcznie. 

Jeśli pracownik nie dojeżdża do pracy samochodem służbowym przez cały miesiąc – ryczałt ten liczony jest adekwatnie do ilości dni, kiedy korzysta z pojazdu. Oblicza się go jako iloczyn ilości dni i 1/30 kwoty bazowej. 

Czy pracownik zawsze zapłaci za korzystanie ze służbowego auta? 

Ustawodawca przewidział, że pracownik może nie osiągać przychodu z tytułu dojazdu do pracy samochodem służbowym. Taka sytuacja zdarza się, kiedy płaci on za wynajmowanie samochodu co najmniej tyle, ile wynosi ryczałt. W takim przypadku nie będzie ponosił on dodatkowych kosztów związanych z niegenerowanym przychodem, albo będzie płacił podatek od kwoty ryczałtu pomniejszonego o zapłatę za wynajmowanie samochodu. 

Pracownik nie będzie również ponosił żadnych kosztów w związku z dojazdem do pracy autobusem organizowanym przez pracodawcę. 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020