Podatkowe rady: Odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika

Czwartek, 12 Marzec 2015
Gdynia

Potrzebujesz profesjonalnej i rzetelnej porady podatkowo-skarbowej? Nie radzisz sobie z rozliczeniami podatkowymi i szukasz godnej polecenia firmy? Doradcy podatkowi Kancelarii Doradztwa Podatkowego Legis, którzy współpracują z naszą redakcją, pomogą w każdej skarbowej sprawie.

Kodeks karny skarbowy

Czyny, które polegają na naruszaniu zakazów i nakazów prawa podatkowego, celnego, dewizowego i w zakresie gier hazardowych regulują w Polsce przepisy ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy. Ponadto przestępstwa skarbowe i wszelkie wykroczenia skarbowe ścigane są przepisami Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, jeśli przepisy kks nie stanowią inaczej.

Przepisy prawa skarbowego dla zwykłego śmiertelnika bywają zawiłe i trudne do zrozumienia. Dlatego warto skorzystać z rozległej, fachowej wiedzy specjalistów biura księgowego w Trójmieście. Kancelaria Doradztwa Księgowego Legis  służy Państwu swoją pomocą w sprawach związanych z prawidłową interpretacją zapisów przepisów prawnych. Księgowość dokładnie rozliczy oraz wyjaśni Klientom zawiłe kwestie skarbowo-podatkowe.

Orzekanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Sądy powszechne w Polsce, a także sądy wojskowe orzekają we wszelkich sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń skarbowych. Administracyjne organy finansowe nie mają natomiast prawa do orzekania o winie i karze za wyżej wymienione przestępstwa i wykroczenia skarbowe. W ich kompetencjach leży natomiast możliwość nakładania kar grzywny na sprawców wykroczeń skarbowych, w postaci mandatów karnych. Sprawa jest kierowana do sądu dopiero w momencie, gdy podatnik nie zgadza się na przyjęcie wystawionego mandatu karnego. Finansowe organy postępowania przygotowawczego zajmują się w Polsce postępowaniem przygotowawczym w sprawach wykroczeń i przestępstw skarbowych.

Ażeby móc uniknąć problemów z prawem skarbowym i nieprzyjemnych konsekwencji, wystarczy skontaktować się z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie doradztwa podatkowego , którzy bazując na swojej wiedzy i długoletniemu doświadczeniu, pomogą w sprawach podatkowych.

Legis – rzetelni specjaliści od podatków

W praktyce zajmujemy się planowaniem podatkowym, które jest celowym działaniem redukującym obciążenia podatkowe w dozwolonych prawem normach i granicach. Optymalizujemy koszta związane z płaceniem przez naszych Klientów podatków. Pozwalamy im zachować bezpieczeństwo fiskalne i doradzamy w bieżących sprawach podatkowych – mówi Wojciech Lademann, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Legis. - To nie wszystko. Poprzez realizację umów o doradztwo podatkowe z całą odpowiedzialnością  reprezentujemy Klientów w toczących się postępowaniach administracyjnych. Innymi słowy, występujemy w roli pełnomocników Klientów przed sądami oraz organami podatkowymi - dodaje Aneta Miakinko z Legisa.

Udowodnienie winy sprawcy

Ażeby zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej, sprawca wykroczenia lub przestępstwa skarbowego musi wypełniać znamiona przedmiotowe zabronionego czynu. Przede wszystkim jednak trzeba sprawcy udowodnić ową winę, czyli musi nastąpić zaistnienie elementu podmiotowego sprawy. Ważne jest także, iż przestępstwo skarbowe można popełnić wyłącznie umyślnie. Innymi słowy ma to miejsce w sytuacji, gdy sprawca ma zamiar popełnić przestępstwo skarbowe lub też przewidując taką ewentualność, godzi się na nią.

Bywa i tak, że sprawca nieumyślnie popełnia dany czyn zabroniony. Dzieje się tak wówczas, gdy nie mając takiego zamiaru, popełnia dany czyn, mimo, iż mógł go wcześniej przewidywać, a nawet przewidzieć.

Nie jest natomiast w prawie polskim przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym czyn, którego szkodliwość społeczna jest znikoma.

Wszelkich porad w zakresie działania w sferze podatkowo-skarbowej udzielają doradcy podatkowi Kancelarii Doradztwa Podatkowego Legishttp://legis.com.pl/.  

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020