Pół wieku OPEC

Poniedziałek, 30 Maj 2011

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej świętowało jubileusz 50-lecia działalności. W Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się uroczysta gala, podczas której prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wręczył prezesowi Aleksandrowi Wellengerowi replikę Statuetki Jakuba Wejhera przyznaną dla firmy OPEC Gdynia Sp. z o.o. oraz Medal Róży.

OPEC to firma ciepłownicza z udziałem wyłącznie polskiego kapitału. Jej właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki\" oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Rumi. OPEC działa na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa, obsługując ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając 70 proc. zapotrzebowania na energię.

Włodarze okolicznych samorządów podkreślają profesjonalizm firmy, ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego oraz aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu unijnych funduszy spójności.- O tej firmie można śmiało powiedzieć, że jest zauważalna w skali całej Polski – mówi Krzysztof Hildebrandt. – To firma, która potrafi sobie poradzić z wyzwaniami ekologicznymi, wprowadza nowe technologie, co wcale nie jest łatwe.

Prezes OPEC Aleksander Wellenger wskazał również na nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem m.in. stworzenie zintegrowanego systemu ciepłowniczego pomiędzy Wejherowem, Redą, Rumią i Gdynią z podłączeniem do miejscowych obiektów położonych na trasie przebiegu sieci.Prezes OPEC Aleksander Wellenger odebrał podczas uroczystości Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy\" oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

W uroczystości uczestniczył także zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. Wśród zaproszonych gości byli pracownicy OPEC, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz przedstawiciele Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020