Pomoc w zdobyciu wykształcenia

Niedziela, 27 Wrzesień 2009

Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie – obszar A                        Wójt Gminy Choczewo zaprasza rodziców, prawnych opiekunów  oraz pełnoletnich  uczniów mieszkańców Gminy Choczewo do składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A  programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie, który realizowany jest ze środków PFRON.Program skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych, którzy jednocześnie spełniają wszystkie niżej wymienione kryteria:- posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, - pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole  ponadgimnazjalnej  ( z wyłączeniem szkół policealnych),- spełniają kryterium dochodowe  - dochód w rodzinie nie przekracza 1.531,20 zł brutto miesięcznie.Więcej informacji zawiera ulotka informacyjna.Dodatkowe informacje  można uzyskać  na stronie internetowej PFRON -  www.pfron.org.pl /programy PFRON/uczeń na wsi/ załączniki.Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września 2009r. w Gminnym Zespole Oświaty w Choczewie, ul. Kusocińskiego 5.,  gdzie sądostępne formularze wniosków. Wnioski składane w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.

Herb-Gmina_Choczewo.gif

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020