Ponad 5 tysięcy wykroczeń zarejestrowały kamery

Środa, 26 Luty 2014
Wejherowo

Ponad 5 tysięcy wykroczeń zarejestrowały kamery zapisujące przejazd na czerwonym świetle na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6, ulic Gdańskiej-Orzeszkowej. Główną przyczyną popełnianych wykroczeń jest nadmierna prędkość i wjeżdżanie na skrzyżowanie przy zapalonym wcześniej żółtym świetle oraz brak znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym. Mandat za to wykroczenie wynosi 300 złotych plus 6 punktów karnych. Kierowcy tłumacza się tym ,że na sygnalizatorze światło żółte pali się zbyt krótko. Mówią też że nigdy na czerwonym świetle nie przejeżdżali. Tymczasem pewnie przejeżdżali, tylko na skrzyżowaniu nie było rejestratora tych wykroczeń. A co mówi prawo?

W załączniku nr 3 pkt 8.2 lit. B, Wymagania formalne do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami) podano m.in. długości dla poszczególnych sygnałów i wynoszą one dla światła żółtego- 3 sekundy, sygnał czerwony z żółtym ( i odpowiedniki)- 1 sekunda. Natomiast § 95 ust 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 2002 roku mówi co oznacza na sygnalizatorze sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony. Blisko sygnalizatora oznacza wjazd na skrzyżowanie.

Na drodze krajowej nr 6, na której kierowcy nagminne popełniają wykroczenie obowiązuje podwyższona dla terenu zabudowanego prędkość z 50 na 70 km/h. Gdy kierowca jedzie z prędkością 60 km/h (16,7m/s), droga hamowania (odległość strefy dylematu) wynosi wówczas 27,8 m. Pojazd hamuje i zatrzymuje się przed linią zatrzymań. Wszystko jest OK. Dla prędkości 80 km/h (22,2m/s) droga hamowania wynosi już 49,4 i na przejechanie jej bez zmiany prędkości zajmuje równo 3s -wiec jest na „styk” ze zmianą świateł z żółtego na czerwone. Ale dla prędkości 90 km/h droga hamowania wynosi 62,5m a przejechanie jej zajmuje 3,3s, wiec kierowca wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle-a tego robić mu nie wolno. Ponadto należy też dodać, że kierującego pojazdem zbliżającego się do skrzyżowania obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności ( (art. 25 Ustawy prawo o ruchu drogowym). Polega ona m.in. na zwiększonej obserwacji drogi, zmniejszeniu prędkości do takiej, która pozwoli na przepuszczenie pojazdu korzystającego z pierwszeństwa oraz pieszych przechodzących przez jezdnię, a nawet zatrzymanie się, gdy okaże się to konieczne. Niestety, wielu kierowców o tych zasadach obowiązujących w ruchu drogowym zapomina i stąd płacą mandaty i otrzymują punkty karne. System działa poprawnie. Niepoprawnie jeżdżą kierowcy.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020