Poseł Jan Klawiter protestuje przeciwko treściom e-podręczników szkolnych

Piątek, 15 Styczeń 2016
Małe Trójmiasto

Seria podręczników do języka polskiego do klas 4-6 szkoły podstawowej pt. „Między nami” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego budzi wiele kontrowersji. List w sprawie zawartych w niej treści deprawujących młodzież, do Minister Edukacji skierowali politycy i działacze prawicy, w tym poseł Jan Klawiter z Rumi.

Prawica Rzeczypospolitej, Fundacja Edukacja przez Media, a także Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia skierowały do Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej, pismo z prośbą o zmiany w dopuszczonych do użytku podręcznikach szkolnych. Według autorów listu seria „Między nami”, z której dzieci w podstawówkach uczą się języka polskiego, zawiera odniesienia do pornografii i okultyzmu.

Dzieci czytają horoskopy, dzieci uczą się w treści przekazywanej przez horoskopy akceptować dopuszczalność antyspołecznych zachowań. Wprowadzana jest względność w rozumieniu własnego ciała, transseksualizm – tak do tematu e-podręczników i skierowanego do Minister Edukacji Narodowej apelu, podczas konferencji prasowej w Sejmie, odniósł się poseł z powiat wejherowksiego Jan Klawiter.

W liście możemy przeczytać:

Szanowna Pani Minister,

Wyrażamy ogromną radość z ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planów wyeliminowania wszelkich programów seksedukacyjnych ze szkół, które realizowane przez organizacje typu Ponton i inne pokrewne, były czystą formą deprawacji dzieci i młodzieży.

Zwracamy się jednocześnie z apelem o usunięcie z podręczników szkolnych wszelkich treści jakkolwiek nawiązujących do ideologii genderowych, które z dużym prawdopodobieństwem prowadzą nieletnich obywateli do zniewoleń seksualnych, z pornografią włącznie.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na treści, które zawarte w podręcznikach szkolnych, czy w promowanych na terenach licznych szkół tzw. nowomodach, choćby i zabawy halloween’owe , indoktrynują dzieci i młodzież w kierunku szeroko rozumianego okultyzmu, z czego najbardziej wyrazistym przykładem jest, obowiązująca w wielu polskich szkołach, seria podręczników Między Nami Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego do języka polskiego na drugi etap edukacji, tj. do klas 4 – 6 szkoły podstawowej.

W związku z tym domagamy się fachowej, to znaczy zarówno pod względem edukacyjnym, jak i wychowawczym (sic!), rewizji funkcjonujących w obiegu podręczników szkolnych i usunięcia z nich wszelkich odniesień do magii, jasnowidzenia, wróżek, horoskopów oraz treści atakujących wprost lub nie wprost wartości rodzinne, czy religijne etc.

Podobnej rewizji domagamy się dla bibliotek szkolnych, w których niejednokrotnie można znaleźć pokaźną dawkę okultyzmu dla dzieci i młodzieży, czego przykładem może być zalegająca na półkach szkolnych wypożyczalni literatura o wilkołakach i duchach. Identyczna kwestia dotyczy również treści bajek notorycznie puszczanych dzieciom w świetlicach szkolnych, czy wykorzystywania w pracy z dziećmi metod wprowadzających je w głęboką relaksację, lub coraz częściej promowane zajęcia z jogi na terenach szkół, czy wręcz podczas lekcji wychowania fizycznego.

Zwracamy przy tym uwagę, że zgodnie z Art 48 Konstytucji „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.”.

Wpajanie dzieciom, pochodzącym z rodzin katolickich, treści antykatolickich, stanowi bezsprzecznie złamanie Konstytucji w tym punkcie. Za takie zachowanie nauczyciele i wychowawcy, a przede wszystkim przyzwalający na to dyrektorzy szkół, powinni być natychmiastowo pociągani do odpowiedzialności.

Jest to także złamanie Art. 53 ust.3 Konstytucji, który wyraźnie mówi, że „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”

Ministerialna konkretna reakcja na bardziej czy mniej uświadomioną okultystyczną indoktrynację polskich dzieci, nie może już więcej czekać. Rodziny katolickie w Polsce mają pełne, bo konstytucyjne prawo do katolickiego wychowywania swoich dzieci, jednak szkolne standardy wielokrotnie to prawo od dłuższego już czasu bezkarnie łamią.

Art. 72. Konstytucji mówi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”.

Tymczasem okultyzm, którego elementów jest coraz więcej w placówkach szkolnych, zawsze rodzi autodestrukcję, przemoc i demoralizację.

Warto też dodać, iż wpajanie dzieciom od małego przekonania, że w życiu należy kierować się horoskopami i wyrocznią wróżek, czy poddawanie ich edukacji mocno wątpliwych moralnie, pseudointelektualnych metod głęboko relaksacyjnych, które rzekomo ułatwiają naukę, to nie tylko totalna destrukcja świata wartości, ale przyzwyczajanie młodego pokolenia do wybierania pozornie łatwiejszych dróg na skróty, które w krótkim czasie mogą stawać się praktykowaną alternatywą dla systematyczności pracy ucznia, podczas gdy metody te są zwyczajnie oszustwem i prawdziwym ciemnogrodem.

Na koniec powiedzmy wprost, że znane są już przypadki dzieci, które wymagały pomocy księdza-egzorcysty, gdyż doszło u nich do duchowego otwarcia się na demoniczną rzeczywistość nadprzyrodzoną.

Nie ma żadnych dowodów na to, aby treści okultystyczne, które przeniknęły na różne sposoby do życia szkolnego, przyniosły jakiekolwiek korzyści dzieciom i młodzieży, natomiast znane są przypadki, że spowodowały u nich poważne destrukcyjne konsekwencje moralno -duchowe.

Ufamy, że Pani Minister Edukacji Narodowej, mając pełną świadomość aktualnie obowiązujących trendów w szkolnictwie i w obyczajowości życia szkolnego w Polsce, podejmie odpowiednie i zdecydowane kroki, aby w szybkim czasie wyeliminować opisane wyżej treści, przeciwstawiające się wychowywaniu polskich dzieci do obiektywnie uznanych wartości prawdy, dobra i piękna, ale również wprowadzi natychmiastowe zmiany we wszystkich przestrzeniach szkolnych, w których wprost lub nie wprost atakowane są treści katolickie.

Z wyrazami szacunku,

Jan Klawiter – poseł na Sejm RP
Ks. Ryszard Halwa (SAC) – Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia, Fundacja Edukacja przez Media
Anna Wiejak
Katarzyna Chrzan
Jacek Skrzypacz

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020