Powiat przyznał dotacje organizacjom pozarządowym

Środa, 10 Luty 2016
Małe Trójmiasto

Starostwo Powiatowe w Wejherowie ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. dla podmiotów prowadzących na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 200 tys. zł. Dzięki tym środkom wielu organizacjom uda się zrealizować działania m.in. na rzecz kultury, integracji osób niepełnosprawnych, oświaty oraz zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

– Konkurs ma na celu wspieranie ciekawych projektów, które przyczyniają się doupowszechniania i promowania kultury fizycznej i sportu, zdrowego stylu życia, lokalnych produktów turystycznych oraz przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych obejmujących jak największe grupy społeczne – mówi Jacek Thiel Etatowy Członek Zarządu Powiatu.

Na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego konkurs wpłynęło 150 ofert. Najwięcej wniosków dotyczyło zadań w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 42 oferty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 39 ofert oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowanie aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych – 20 ofert. Z roku na rok kwoty, które trafiają do organizacji pozarządowych są coraz większe. W 2014 r. środki finansowe przekazane z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych wyniosły 150 tys. zł, w 2015 r. 176 tys. zł, a w 2016 r. kwota ta została zwiększona do 200 tys. zł

W tym roku przyznano dotacje z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych w dziewięciu dziedzinach. Podobnie jak w roku ubiegłym, najwięcej środków, bo aż 71.600 zł, przeznaczonych zostało na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji 59.500 zł. Ponadto na zadania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano 28.500 zł, działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowania aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych 17.100 zł, ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 11.800 zł, turystyki, w tym promocjilokalnych produktów turystycznych 6.000 zł, oświaty i wychowania 2.500 zł, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 2.000 zł, a  na ratownictwo i ochronę ludności 1.000 zł.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020