Powiat Wejherowski skuteczny w sięganiu po środki zewnętrzne

Niedziela, 19 Marzec 2017
Małe Trójmiasto

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina.

Podczas spotkania sekretarz stanu przedstawił listę wniosków z terenu powiatu wejherowskiego zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu infrastruktura kultury oraz ochrona zabytków. Wśród zadań, które otrzymało wsparcie z ministerstwa w wysokości 520 tys. zł jest budowa Książnicy prof. Gerarda Labudy. Ponadto dotację na dwa zadania otrzymało Miasto Wejherowo, kwota 300 tys. zł wesprze projekt pod nazwą: „Stworzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej wokół zabytkowego młyna wodnego z końca XIX wieku”, a kwota 150 tys. zł zadanie: „Wejherowo, młyn (XIX w.): prace restauratorskie, konserwatorskie, roboty budowlane, instalacja elektryczna”. Czwartym projektem, który otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 190 tys. zł jest zadanie zgłoszone przez Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów pod nazwą: „Wejherowo, kościół klasztorny Franciszkanów pw. św. Anny (1648-1650 r.): remont nawy głównej i naw bocznych, chóru organowego i dwóch ołtarzy bocznych”. Ponad pół miliona złotych to kwota, którą otrzyma Powiat Wejherowski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to kolejne środki zewnętrzne, które wspomogą budowę biblioteki prof. Labudy, wybitnego znawcy i propagatora kaszubszczyzny. W ubiegłym roku na ten cel powiat pozyskał prawie półtora miliona złotych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. – Cieszymy się z tego, że udało nam się pozyskać kolejne środki zewnętrzne na budowę Książnicy prof. Gerarda Labudy – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Dzięki dofinansowaniom podjęte na początku kadencji starania o upamiętnienie postaci prof. Gerarda Labudy, poprzez budowę biblioteki jego imienia, powoli się urzeczywistniają i wszystko wskazuje na to, że zakończą się sukcesem. Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną przeznaczone na dobudowanie nowego budynku, który będzie stanowił jedną całość wraz z adaptowanymi budynkami przy ul. Zamkowej w Wejherowie. Adaptacja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu”. – Zależało nam, by w Powiecie Wejherowskim powstał obiekt kulturalny, który pomieściłby bogatą spuściznę literacką prof. Gerarda Labudy – zaznaczył Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel. – Chcieliśmy, by Książnica pełniła nie tylko funkcję ośrodka edukacji, lecz by stała się ważnym miejscem spotkań twórców, studentów oraz pracowników naukowych i młodzieży szkolnej. W swoich założeniach Książnica prof. Gerarda Labudy stanowić ma centrum upowszechniania wiedzy i informacji na temat dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza. W ośrodku, w reprezentatywnej sali, będzie można oglądać wystawę historyczną skierowaną do turystów i osób przyjezdnych oraz mieszkańców. Dla uatrakcyjnienia oferty wystawa zostanie wyposażona w elementy multimedialne i interaktywne. Oprócz prezentacji kultury kaszubsko-pomorskiej oraz prezentacji i promocji Powiatu Wejherowskiego, zadaniem ośrodka będzie również katalogowanie i udostępnianie posiadanych zbiorów w formie pełno tekstowej i elektronicznej, a także prezentowanie życiorysu prof. Gerarda Labudy. Przypomnijmy, że Książnica prof. Gerarda Labudy ma powstać do połowy 2018 r. i kosztować ok. 3,8 mln zł.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020