Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia” powstanie w Bolszewie

Czwartek, 2 Lipiec 2015
Małe Trójmiasto

Na czerwcowych sesjach Rady Powiatu Wejherowskiego i Gminy Wejherowo przyjęto uchwały intencyjne w sprawie powołania spółdzielni socjalnej pod nazwą Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia” z siedzibą w Bolszewie. Będzie to pierwsza w województwie pomorskim spółdzielnia socjalna prowadzona przez dwa samorządy. Pomysł na utworzenie tego typu przedsiębiorstwa społecznego zrodził się w Gminie Wejherowo, która wystąpiła z propozycją  partnerstwa.

- Powiat Wejherowski i Gmina Wejherowo podjęły inicjatywę założenia spółdzielni socjalnej w celu umożliwienia osobom najbardziej zagrożonym wykluczeniem społecznym, tj. długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, uzależnionym i ofiarom patologii życia rodzinnego przystąpienia do spółdzielni i podjęcia w niej zatrudnienia – mówi Wicestarosta Wejherowski Witold Reclaf. - Głównym celem będzie zatem reintegracja społeczna i zawodowa osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Utworzenie spółdzielni socjalnej ma ułatwić takim osobom wejście na rynek pracy.

Korzyści będą obopólne. Z jednej strony mieszkańcy powiatu wejherowskiego otrzymają szansę na zatrudnienie, a z drugiej  oba samorządy będą  wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

- Chodzi tu głównie o realizację zadań gminnych, które obecnie samorząd zleca firmom zewnętrznym – mówi Witold Reclaf. - Podobnie sytuacja wygląda w powiecie wejherowskim. Odtąd prace porządkowe, położonych na terenie gminy i powiatu obiektów rekreacyjnych czy pamięci narodowej, samorządy będą mogły zlecić pracownikom spółdzielni socjalnej „Kaszubia”.

Spółdzielnia jest powoływana w celu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o pracę swoich członków. Wkładem finansowym Powiatu będzie uiszczenie wpisowego i wkładu członkowskiego. Wysokość wpisowego i wkładu będzie ustalona w statucie. Spółdzielnia będzie opierać się przede wszystkim na pracy swoich członków, toteż wkłady finansowe ograniczone zostaną do takich kwot, które umożliwią założenie spółdzielni i podjęcie przez nią działalności.

Ponadto wkładem Powiatu i Gminy do spółdzielni mogą być nieodpłatne usługi wykonywane przez pracowników samorządowych, w szczególności w zakresie księgowości, pomocy administracyjnej i prawnej.

Ustawa dopuszcza wspieranie spółdzielni socjalnej poprzez dotację, co wymagać będzie podjęcia odrębnej uchwały.

Obowiązujące przepisy pozwalają na wprowadzenie dla spółdzielni socjalnej określonych preferencji w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku spółdzielni socjalnej, założonej przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet do odstąpienia od stosowania trybu zamówień publicznych. W ten sposób Powiat Wejherowski i Gmina Wejherowo będą mogły pośrednio wspierać członków spółdzielni w reintegracji społecznej i zawodowej.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020