Powołano Sportową Radę Sportu

Środa, 9 Luty 2011

3.02.2011 r. w sali narad Urzędu Gminy Wejherowo, odbył się sejmik sportowy Gminy Wejherowo. Stanowił on pokłosie przedwyborczych zapowiedzi KWW Gospodarna Gmina, w myśl których działalność sportowo-rekreacyjna w gminie będzie stanowić odzwierciedlenie oczekiwań i dążeń sportowych społeczników.

Na spotkanie zaproszono działaczy sportowych z różnych klubów i środowisk lokalnych. Na spotkaniu obecnych było około 40 osób, w tym 6 radnych Rady Gminy Wejherowo, co świadczy o dużym zainteresowaniu problematyką związaną ze sportem i rekreacją. Stanowisko i propozycje UG Wejherowo przedstawił doradca wójta dr Krzysztof Zabiegliński. Między innymi był to pomysł powołania stowarzyszenia zajmującego się sportem gminnym, którego członkami mogłyby być już istniejące kluby oraz wszyscy zainteresowani powołaniem Społecznej Rady Sportu jako organu doradczego wójta gminy.

W dyskusji uczestnicy wypowiadali się na temat potrzeby konsolidacji grup i środowisk gminnych, związanych z uprawianiem sportu amatorskiego i pełniejszego wykorzystywania bazy sportowej oraz tworzenia reprezentacji gminy w poszczególnych dyscyplinach. Zebrani postanowili jednak jedynie powołać radę, która ma pomagać w wytyczaniu kierunków rozwoju sportu i rekreacji. W jej skład weszło 13 osób z różnych środowisk, w tym: Miłosz Wróblewski, Wojciech Kuziel z Bolszewa, Marek Góralski, Mirosław Labuda z Orla, Tomasz Bujak z Gowina, Jarosław Sroka z Pętkowic, Mariusz Gustowski z Sopieszyna, Bogdan Krause i Piotr Baranowski z Gościcina. Sport szkolny będą reprezentować Celina Czarnecka, Henryk Miotk i Jarosław Borowiec.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020