Powszechna Akcja Deratyzacji

Niedziela, 2 Październik 2011

Przez trzy tygodnie, od 3 października do 4 listopada 2011 r. trwać będzie na terenie Wejherowa obowiązkowa akcja deratyzacyjna. Jej celem jest ograniczenie populacji myszy i szczurów, zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i  infrastrukturze technicznej na terenie Wejherowa, dotyczy to m.in. zakładów pracy, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych, pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp., urządzeń i sieci kanalizacji sanit. miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.

Nad prawidłowym przebiegiem akcji deratyzacyjnej kontrolę będą sprawować: Straż Miejska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie. Całość obwieszczenia na: www.bip.wejherowo.pl

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020