Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Dąbrowskiego

Piątek, 25 Grudzień 2009

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Rumia o powierzchni podstawowej 69,99m² oraz powierzchni pomocniczej 49,11m², znajdujący się w budynku komunalnym przy ul. Dąbrowskiego 12A w Rumi, usytuowany na działce Nr 972/3 o pow. 420m², zapisanej w księdze wieczystej  KW 21619. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności, biurowej, handlowej lub usługowej, nieuciążliwej dla mieszkańców budynku.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 15,65zł za 1m² powierzchni podstawowej,

50% wyżej wymienionej stawki za 1m² powierzchni pomocniczej, w stosunku miesięcznym. Do ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2010r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00zł, w gotówce lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 83510003 0000 2394 2000 0100, w terminie do dnia 7 stycznia 2010r. Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie do dnia 7 stycznia 2010r. do godz. 12.00 (druki ofert znajdują się w pokoju 102). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu lokalu użytkowego, pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy najmu, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym uzyskać można pod tel. 6796581 lub w pokoju 102. Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020