Przystrój swój balkon na święta - konkurs w Wejherowie

Poniedziałek, 26 Listopad 2012
Wejherowo

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz dziesiąty "Konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie Miasta Wejherowa". Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego w swym charakterze i uroku czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Regulamin konkursu:

1. W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów obiektów położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie,

2. Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch kategoriach: I - dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych II — dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych.

3. Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje wg następujących kryteriów:

  • pomysłowość i samodzielność dekoracji,
  • widoczność dekoracji z zewnątrz,
  • niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie,
  • ogólny wyraz estetyczny.

4. Punktacja: od 4 do 16 punktów.

5. W terminie do 17 stycznia 2013 r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, po 3 miejsca w każdej kategorii. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody.

6. Zgłoszenia pisemne do dnia 28 grudnia 2012 r. przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 677 71-03 lub 677 70 62. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela, numer telefonu, rodzaj dekoracji przedstawionej do konkursu, dokładny adres obiektu na którym umieszczono dekorację.

7. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, znajomych itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela. Zgłoszenie musi zawierać dodatkowo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej.

8. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela.

9. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.

10. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są organizatorzy.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020