Rada Miasta uchwaliła budżet Wejherowa na 2014 rok

Czwartek, 19 Grudzień 2013
Wejherowo

Po kilkugodzinnej dyskusji radnych, prezydenta i jego współpracowników, Rada Miasta większością głosów przyjęła budżet miasta  Wejherowa na 2014 rok zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Za budżetem głosowało 12 radnych:  z „Wolę Wejherowo”, radny PIS oraz radny Mirosław Ruciński. Przyszłoroczne dochody miasta wyniosą 143,5 mln zł, a wydatki 143,2 mln zł.

Na wstępie prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt szczegółowo przedstawił zaplanowane na przyszły rok działania i dane finansowe. Opinię pozytywną nt. budżetu wyraziła też instytucja kontrolna - Regionalna Izba Obrachunkowa.

Opozycja z Platformy Obywatelskiej tradycyjnie nie poparła planów prezydenta, krytykując przede wszystkim budowę dróg, zbyt dużą - zdaniem opozycji - promocję, utrzymanie WCK -Filharmonii Kaszubskiej oraz zbyt małe wydatki na sport. Zdaniem radnych PO prezydent Hildebrandt wybiera złe priorytety inwestycyjne.

450 osób dziennie!

Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Wojciech Kozłowski polemizował z radnymi PO, podkreślając, że to mieszkańcy pokazują jak bardzo potrzebna była nowa siedziba Wejherowskiego Centrum Kultury-Filharmonia Kaszubska

  • Sprawdziłem, że od połowy maja do końca listopada br. w imprezach w dużej sali i sali kinowej WCK  uczestniczyły w sumie 68 tysięcy mieszkańców, co oznacza że każdego miesiąca spektakle, koncerty filmy i inne wydarzenia oglądało  średnio ponad 10 tysięcy osób – powiedział Wojciech Kozłowski. – To statystycznie około 350 osób dziennie, czyli obrazowo mówiąc każdego dnia mieszkańcy zapełnili dużą salę WCK.  Do tego trzeba doliczyć około 100 osób uczestniczących codziennie w różnego rodzaju zajęciach WCK. W sumie każdego dnia 450 małych i dorosłych mieszkańców korzysta z Filharmonii Kaszubskiej! To znakomity wynik i on pokazuje, że inwestycja była potrzebna wejherowianom i trafiona.  Platforma nie miała racji w tej sprawie się walcząc przeciwko budowie WCK. Podobnie PO myli się w ocenie budżetu na rok 2014.

Kontynuować co dobre

W dyskusji podkreślano, że generalnie priorytety inwestycje władz miasta były trafione, mieszkańcy korzystając z nich „zagłosowali nogami”.  Obok Filharmonii są to trzy inne zadania, zrealizowane w ramach rewitalizacji, takie jak popularny i tłumnie odwiedzany przez mieszkańców Park Miejski, konieczna od wielu lat przebudowa ul. Wałowej oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron, z którego korzysta mnóstwo mieszkańców. Inwestycje w śródmieściu miasta służą zdecydowanej większości wejherowian, którzy – jak pokazują fakty - z nich korzystają. Dlatego zdaniem większości radnych program rewitalizacji należy kontynuować, co zostało ujęte przez prezydenta Hildebrandta w budżecie na 2014 r.  Przewodniczący Kozłowski postulował ponadto przygotowanie programu rewitalizacji lata 2015-2022 i wykorzystanie nowych środków unijnych.

Platforma się myli

Ponieważ w czasie dyskusji radni opozycji poruszali sprawę budowy ulic, zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński wyjaśniał, że budowa dróg, chodników, ciągów pieszo-rowerowych czy węzłów komunikacyjnych nie jest przypadkowa. Władze miasta starają się, aby inwestycje drogowe służyły jak największej grupie mieszkańców, a nowe ulice tworzyły system połączeń komunikacyjnych w mieście.  Prezydent Bochiński przypomniał, że rok temu radni PO mówili, że rok 2013 będzie stracony, nic na drogach nie będzie się działo. A tymczasem w 2013 roku zbudowano lub wyremontowano aż 15 ulic!

  • Platforma myliła się i w tej sprawie – podkreślił Piotr BochińskiCzy jest zatem wiarygodna w ocenie budżetu na rok 2014?

Okazało się również, ze wydatki na promocję zawierają pieniądze dla klubów sportowych, obowiązkową promocję realizowanych projektów unijnych, wymagane prawem ogłoszenia urzędowe oraz pomoc w promocji imprez organizacji pozarządowych.

Koncert życzeń

Pod koniec długiej dyskusji radni PO złożyli wnioski o zmiany w projekcie budżetu, uzależniając od nich głosowanie nad przyjęciem uchwały. Większość radnych („Wolę Wejherowo”, PiS) odrzuciła wnioski opozycji i przyjęła zaproponowany przez prezydenta budżet na 2014 rok.

  • Propozycje Platformy to był koncert życzeń, a nie propozycja konstruktywnej współpracy  – stwierdzili radni „Wolę Wejherowo” w oświadczeniu klubu, w dyskusji wytykając wiceprzewodniczącemu Rady Miasta  Maciejowi Łukowiczowi (PO), że chciał zdjęcia pieniędzy na rewitalizację i przeznaczenia ich na budowę ulicy ….przy której mieszka.

Będzie czystsze powietrze

Radni zgodzili się na zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach 2014-2015 na sfinansowanie przedsięwzięcia „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa”. Chodzi o wspieranie właścicieli budynków (wspólnot mieszkaniowych) w likwidacji pieców węglowych i zastępowanie ich ekologicznym ogrzewaniem, a tym samym likwidację dymu z kominów nad miastem.

Stabilny budżet  na 2014 rok

Plan inwestycji i remontów

1. Remonty nawierzchni ulic oraz kolejne inwestycje drogowe, w tym rozbudowa ul. Lelewela,  parking przy cmentarzu na ul. Roszczynialskiego, fragment ul. Chmielewskiego, kanalizacja deszczowa w ul. Gryfa Pomorskiego (przygotowanie do budowy ulicy).

2. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Iwaszkiewicza, program likwidacji tzw. niskiej emisji spalin (czyli likwidacji starych pieców węglowych przy finansowym wsparciu z budżetu), remonty i konserwacje zasobu mieszkaniowego miasta.

3. Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa z parkiem: przebudowa ul. Zamkowej, budowa chodnika i parkingu w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej i Św. Jacka, przebudowa ciągu pieszego prowadzącego od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej i ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza, kolejny etap inwestycji w Parku Miejskim w celu dalszego podnoszenia jego atrakcyjności dla mieszkańców.

4. Przygotowania do budowy węzłów drogowych łączących północną i południową cześć Wejherowa: prace projektowe węzła „Zryw” wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego, projekt połączenia drogowego ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 poprzez „Węzeł Działki” oraz projekt budowy metropolitalnego węzła integracyjnego „Kwiatowa” oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020