Radni Gminy Wejherowo udzielili absolutorium dla Wójta Gminy Wejherowo za 2009 rok

Środa, 28 Kwiecień 2010

13 głosów za przy 2 wstrzymujących się. Radni Gminy Wejherowo udzielili absolutorium dla Wójta Gminy Wejherowo za 2009 rok podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się 26 kwietnia.

- Nie byłoby tak dobrego, korzystnie wykonanego budżetu gminy bez Państwa wsparcia i wytężonej pracy, która udowadnia, że sama wiedza nie wystarcza – liczą się także umiejętności – mówił przed sprawozdaniem z budżetu na 2009 rok wójt. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji – radnym, sołtysom, radom sołeckim, kierownikom referatów i wszystkim, którzy aktywnie działali na rzecz Gminy Wejherowo.

- Rok 2009 był przede wszystkim przygotowaniem do realizacji wielkich inwestycji, które rozpoczęliśmy w obecnym – 2010 roku. Wykonaliśmy przede wszystkim projekt Ośrodka Zdrowia w Bolszewie, na który czekają mieszkańcy nie tylko tego sołectwa. Nowa jakość obsługi zdrowia, które jest najcenniejsze dostępna będzie już w przyszłym roku – mówił wójt w swoim wystąpieniu.

Wójt wspomniał o aptece w Gościcinie oraz Miejscu Pamięci w Piaśnicy – inwestycjach, które planowo mają być zrealizowane w 2010 roku, ale także o działaniach, które w 2009 roku zostały wykonane. Drogi, wodociągi, remonty obiektów należących do gminy – to tylko niektóre z nich.

W programie sesji absolutoryjnej znalazły się również sprawy regulaminowe, informacje z działalności wójta w okresie międzysesyjnym oraz interpelacje i zapytania radnych. Radni podjęli uchwały w sprawie podziału Gminy Wejherowo na stałe obwody głosowania, a także przegłosowali zmiany w budżecie na 2010 rok.

Na sesji absolutoryjnej obecni byli dyrektorzy placówek oświatowych, księża, sołtysi oraz osoby z gminą Wejherowo związane

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020