Reda: O śmieciach w pigułce

Środa, 10 Kwiecień 2013
Reda
Od 1 lipca 2013 roku obowiązywać będą nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Od tego dnia Gmina będzie odpowiadać za odpady komunalne. Aktualnie nieposegregowane śmieci w zdecydowanej większości trafiają na wysypiska zanieczyszczając środowisko. Segregowanie odpadów komunalnych pozwoli uzyskać surowce wtórne do ponownego wykorzystania. Decydując się na selektywną zbiórkę odpadów zapłacimy mniej. To podwójna korzyść dla nas i środowiska naturalnego.

Do dnia 30 kwietnia 2013 roku należy składać deklarację na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ile wynosi miesięczna stawka?

- jeżeli segregujesz odpady 11 zł miesięcznie od mieszkańca gospodarstwa domowego,
- jeżeli nie segregujesz odpadów 17 zł miesięcznie od mieszkańca gospodarstwa domowego
- opłacie podlega maksymalnie 5 osób

Kto składa deklarację?

- właściciel nieruchomości,
- użytkownik wieczysty,
- zarząd /zarządca wspólnoty lub Spółdzielni
- każdy inny podmiot zarządzający
nieruchomością ( np. właściciel samoistny).

Gdzie pobrać formularz deklaracji?

- w Urzędzie Miasta w Redzie / parter - BOK /
- ze strony internetowej www.reda.pl/ dostępna poniżej
- w referacie inwestycji (budynek starego młyna)

Gdzie złożyć deklarację ?
- w Urzędzie Miasta w Redzie / parter - BOK /
- za pośrednictwem Internetu
- w referacie inwestycji (budynek starego młyna)

Kiedy zapłacić i gdzie zapłacić?

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się raz w miesiącu do 15 każdego miesiąca.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 lipca 2013 roku. Opłaty należy wnosić przelewem lub gotówką na indywidualny numer konta rachunku Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Na przelewie należy dopisać "opłata za gospodarowanie odpadami".

Co z pojemnikami?

Z dniem 1 lipca 2013 roku, mieszkańcy zostaną wyposażeni w pojemniki na odpady komunalne zmieszane i worki do segregowania w ilościach w  zależności od potrzeb i zgodnie z normami przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2013 roku.

W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z Urzędem Miasta w Redzie tel. 58 678-80-12 lub inwestycje@reda.pl

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020