Rogala-Kończak: Możecie mieć wpływ na przyszłość swojego miasta

Sobota, 29 Czerwiec 2013
Rumia

W związku z tym, iż Gmina Miejska Rumia przystępuje do prac nad aktualizacją "Strategii Rozwoju Miasta Rumi oraz "Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Rumi". Burmistrz miasta Rumia Elżbieta Rogala-Kończak zwraca się z prośbą do mieszkańców  o wzięcie udziału w tworzeniu kierunków rozwoju miasta.

Zależy mi na Państwa propozycjach dotyczących przedsięwzięć, dziedzin gospodarki, które chcieliby Państwo aby były rozwijanie na terenie Rumi. Proszę o wskazanie obszarów, które powinny być Państwa zdaniem realizowane przez przedsiębiorców, w partnerstwie publiczno-prywatnym lub przez Gminę.

Stworzone przy Państwa współpracy strategiczne dokumenty będą podstawą pozyskania środków zewnętrznych na planowane zarówno przez państwa jak i  przez Gminę przedsięwzięcia. Państwa pomysły i propozycje będą szczególnie ważne dla tworzenia wspólnej strategii i planów obejmujących najważniejsze działania dla rozwoju społeczno-gospodarczego Rumi oraz rozwiązania problemów w newralgicznych obszarach współpracy.
W miarę możliwości, proszę o przesłanie Państwa propozycji do końca lipca 2013 r. drogą elektroniczną na adres: integracja@um.rumia.pl, pocztą: na adres urzędu lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi. Mam nadzieję, że współdziałanie w tworzeniu przyszłości Naszego miasta przyniesie lepszy rozwój Rumi i dobrobyt jego mieszkańców.

Burmistrz Miasta Rumi
Elżbieta Rogala - Kończak

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020