Rok akademicki na wejherowskiej KPSW rozpoczęty

Wtorek, 29 Wrzesień 2015
Wejherowo

XIV inauguracja roku akademickiego KPSW w Wejherowie rozpoczęła się mszą św. z udziałem zespołu Art’n’Voices w parafii pw. Trójcy Świętej, którą odprawił ks. dr Łukasz Białk. Następnie uroczystość przeniosła się do siedziby uczelni przy ul. Dworcowej, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie roku przez prof. dr hab. Marcina Plińskiego. Kolejnym punktem programu była immatrykulacja studentów i odśpiewanie Gaudeamus Igitur. Wykład inauguracyjny wprowadzający w tematykę studiów wygłosił prof. dr hab. Janusz Erenc.

- Kształcimy przede wszystkim mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego - mówił rektor uczelni prof. dr hab. Marcin Pliński. - Niewątpliwym plusem naszej placówki jest wysoce wyspecjalizowana kadra oraz to, że znajdujemy się blisko miejsca zamieszkania. Studenci tworzą nieduże grupy, dzięki czemu mają lepszy kontakt z wykładowcą, co sprzyja przyjaznej atmosferze na zajęciach.

- Uczelnia zapewnia dobre warunki studiowania, proponuje kierunki odpowiadające lokalnym rynkom pracy i tworzy swoim absolwentom perspektywy do przyszłej pracy zawodowej - dodała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. - Gratuluję wyboru i życzę samych pięknych chwil przeżytych w murach tej placówki.

Z okazji inauguracji Bogdan Sokołek dyrektor biura poselskiego Kazimierza Plocke wręczył rektorowi uczelni reprint Konstytucji 3 Maja.
W roku akademickim 2015/2016 został uruchomiony jeden kierunek oferowany przez Kaszubsko-Pomorską Szkołę Wyższą - socjologia. Po wielu latach działalności wejherowska uczelnia na trwałe wpisała się w mapę edukacyjną Pomorza i wyedukowała ponad 2 tys. absolwentów. KPSW bardzo aktywnie pozyskuje środki na stypendia socjalne, specjalne, a także naukowe. Udało się jej pozyskać blisko 2 miliony złotych. Dzięki tym środkom duża liczba studentów może kształcić się za darmo.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020