Rozpoczyna się budowa kolejnego etapu Węzła Zryw w Wejherowie

Środa, 27 Kwiecień 2016
Wejherowo

Rozpoczyna się budowa kolejnego etapu „Węzła Zryw” - strategicznego układu drogowego w Wejherowie Śmiechowie. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał w wejherowskim ratuszu umowę na wykonanie robót budowlanych z Konsorcjum Kruszywo sp. z o.o. i Bituminium sp. z o.o. wybranym w postępowaniu przetargowym. Podpisanie umowy poprzedziło zawarcie porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni w sprawie partycypowania w kosztach inwestycji. Wkład Spółki to prawie 2,5 mln zł.

Jak powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, ta strategiczna inwestycja drogowa w Śmiechowie, która wchodzi w decydującą fazę realizacji, to największy projekt drogowy w skali miasta, który pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne we wschodniej części Wejherowa.

- Planowane inwestycje drogowe objęte tzw. „Węzłem ZRYW” z uwagi na swoją wielkość podzielone zostały na etapy – mówi Krzysztof Hildebrandt. - Oczywiście najtrudniejszym i najbardziej kosztownym zadaniem będzie budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z drogą krajową nr 6 poprzez budowę tunelu pod „6” i wiaduktu pod torami kolejowymi wraz z rondem w ul. Sikorskiego. Mamy również dokumentację projektową na budowę ul. Necla i ul. Gryfa. W ten sposób w ciągu kilku lat powstanie bezkolizyjne połączenie północ-południe we wschodniej części Wejherowa wraz z układem drogowym na Śmiechowie.

Dziś rozpoczynamy pierwszy drogowy etap tej inwestycji w północnej części Śmiechowa w rejonie ul. Patoka. Ten etap prac będzie również bardzo kosztowny, pochłonie ponad 18 mln zł. Jednakże część z tych kosztów zostanie pokryta przez PEWiK oraz dofinansowana z w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Przedmiotowy etap będzie realizowany w dwóch częściach. Pierwsza część objęta w/w dofinansowaniem zakończona zostanie do końca grudnia 2016r., a pozostały zakres to pierwsze półrocze 2018 r.

- W tym roku inwestycja obejmować będzie budowę ronda w ulicach Necla i Gryfa Pomorskiego, budowę ul. Patoka do ronda w ul. Stefczyka – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – W latach 2017/2018 wybudowane zostanie po północnej stronie kolejne rondo i łącznice do krajowej „6” wraz drogą do ul. Jaśminowej.

Przypomnijmy, że pierwszy etap inwestycji Węzła „Zryw” rozpoczął się w 2015 r. Była to budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego, na które miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości ok. 70 proc. z programu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”. 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020