Rumia: Elżbieta Rogala Kończak chce kontynuować wizję rozwoju miasta

Czwartek, 27 Listopad 2014
Rumia

Nie jest tak, że zakończenie kolejnej kadencji samorządu powoduje zamknięcie wszystkich dotychczasowych działań i konieczność rozpoczęcia wszystkiego od początku. Zawsze tworzone są plany i projekty na następne co najmniej 4 lata, przygotowywane są zamierzenia, które realne są do wykonania w kolejnym okresie czasu. Taką wizję rozwoju miasta na następną kadencję w swoim programie wyborczym stworzyła ubiegająca się o reelekcję burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak. Jest ona kontynuacją dotychczasowych działań i uwzględnia możliwości i uwarunkowania w jakich znajduje się Rumia.

Najważniejszym w tym programie jest budowa infrastruktury drogowej w mieście, tak potrzebnej dla mieszkańców Rumi. Z analizy studium komunikacyjnego Rumi wynika potrzeba budowy ronda na ulicy Dąbrowskiego oraz tunelu dla samochodów osobowych pod torami, na przedłużeniu ulicy Piłsudskiego. To zdecydowanie poprawi komunikację drogową miasta, ułatwi korzystanie z ciągu ulic Towarowa – Cegielniana - Leśna i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pieniądze na realizację tej inwestycji będą pochodzić z budżetu państwa, powiatu wejherowskiego, partnera prywatnego oraz w części z budżetu Miasta. Inną ważną inwestycją systemu drogowego miasta, wobec rychłego połączenia Rumi z Redą ulicą Kosynierów jest budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Pomorskiej.

Konsekwentnie będzie kontynuowany program budowy ulic. W pierwszej kolejności będą to ulice zbiorcze, łączące kilka dróg lokalnych, bo na nie można uzyskać zewnętrzne dofinansowanie, a równocześnie ułatwiają one komunikację największej grupie mieszkańców. Ich realizacja umożliwi rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i budowę kolejnych dróg. Urząd Miasta jest w posiadaniu pozwoleń na budowę wielu ulic i w miarę pozyskiwania środków finansowych będą one budowane. Nadal wspierane będą inicjatywy obywatelskie w tym zakresie, które są formą przyspieszania inwestycji w najbliższym otoczeniu mieszkańców.

Za priorytetowy burmistrz Miasta uważa program budowy i modernizacji chodników w mieście. Przyjęła ona zobowiązanie zbudowania w nowej kadencji nie mniej niż 3 km nowych chodników w każdym roku.

Kolejnym ważnym punktem programu jest kontynuowanie rozbudowy infrastruktury oświatowej. Nasze miasto wciąż się rozwija. Przybywa nam mieszkańców, głównie ludzi młodych z dziećmi w wieku szkolnym. Analiza prognoz demograficznych nakazuje realizację dalszych inwestycji oświatowych. Z pomocą zewnętrznych środków finansowych trzeba dokończyć rozbudowę szkół podstawowych Nr 1 oraz Nr 6, a także kontynuować rozpoczęte inwestycje w innych placówkach -ze szczególnym uwzględnieniem ich bazy sportowej.

Wizja rozwoju Miasta obejmuje potrzebę budowy w Rumi nowoczesnego centrum kulturalno – administracyjnego –Forum Miasta. Musi się ono stać się wizytówką i powodem do dumy mieszkańców. Wybór lokalizacji naszego Forum nastąpi po wysłuchaniu opinii mieszkańców oraz specjalistów od urbanistyki i planowania przestrzennego, w jednej z trzech rozważanych dotychczas lokalizacji. Zamierzeniem jest wkomponowanie ratusza w szerszy kompleks wraz z nowoczesnym centrum kultury i forum miejskim. Lokalizacja musi umożliwiać racjonalne wykorzystanie obszaru, zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych oraz dobrą komunikację ze wszystkimi dzielnicami miasta. Z chwilą zbilansowania środków niezbędnych na tę inwestycję zostanie podjęta decyzja o lokalizacji Forum. Pieniądze na ratusz pochodzić będą ze sprzedaży atrakcyjnych nieruchomości w centrum miasta, zakupionych wcześniej z myślą o planowanej inwestycji.

Kolejne punkty programu dotyczą :

  • zwiększenia środków finansowych w budżecie Miasta do dyspozycji mieszkańców w Budżecie Obywatelskim,
  • realizacji placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, tras nordic walking,
  • budowy kompleksu boisk wzdłuż ulicy Starowiejskiej oraz bieżni lekkoatletycznej na stadionie MOSIR,
  • wsparcia rodzin i seniorów m.in. poprzez poszerzenie oferty Rumskiej Karty Dużej Rodziny oraz wprowadzenie Rumskiej Karty Seniora,
  • stworzenia szansy na nowe miejsca pracy poprzez powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości,
  • wsparcia organizacji pozarządowych, które pozyskają nowe pomieszczenia dla swojej pracy w Stacji Kultura, planowane jest także zwiększenie środków na wsparcie ich działań.

Przedstawiony program, jego główne punkty są zbiorem konkretnych celów i zadań, sformułowanych na podstawie znajomości potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Jego wykonanie będzie tym łatwiejsze, że na co dzień burmistrz E. Rogala-Kończak współpracuje z profesjonalnym i sprawdzonym zespołem, wspomagającym ją w zarządzaniu miastem i realizacji wielu potrzebnych inwestycji. Wdrożenie tego programu jest realne, gdyż ma on konkretne źródła finansowania i jest możliwy do realizacji od zaraz w nowej kadencji.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020