Rumia: II zebranie Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA

Środa, 30 Listopad 2011

Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz Miasta Rumi, zorganizowała w dniu 29 listopada II zebranie Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA, którego głównym celem było wypracowanie wspólnej polityki oświatowej w  placówkach prowadzonych na terenie gmin reprezentowanych w Forum.

Gminą wiodącą w tym działaniu jest miasto Rumia. Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak przedstawiła dane dotyczące wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, informujące o poziomie kształcenia w  szkołach podstawowych i gimnazjach poszczególnych gmin.

Zaproponowała powołanie zespołu oświatowego Forum dla skatalogowania zarówno „dobrych praktyk" oświatowych, jak i głównych problemów. Działania te powinny uwzględniać scenariusz kryzysowy w finansach publicznych. Wniosek został przyjęty i postanowiono jak najszybciej ukonstytuować zespół oświatowy NORDY.

Forum podjęło też inne tematy.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z rekomendacjami Zespołu Zadaniowego, powołanego przy burmistrzu Miasta Redy – Krzysztofie Krzemińskim, dotyczącymi wspólnej polityki zagospodarowania odpadów – w tym utylizacji tzw. odpadów energetycznych. Forum jednogłośnie przyjęło rekomendowane przez Zespół Zadaniowy stanowisko wspólnego wdrażanie metody nazwanej „mix uproszczony" z dopuszczeniem dodatkowej segregacji makulatury i  plastiku. Krzysztof Krzemiński zaproponował, aby Zespół zajął się teraz gminnymi regulaminami gospodarki odpadami, przyjętymi przez każdą gminę, w celu ich ujednolicenia.

Forum z zadowoleniem przyjęło przedstawioną podczas spotkania samorządowców Pomorza w Gniewinie ofertę władz miasta Gdańska. Dotyczyła ona utylizacji Gdańsku frakcji energetycznej powstającej z odpadów z  terenu województwa – w przygotowywanej do budowy spalarni w Gdańsku. Oczekiwana jest szczegółowa oferta Gdańska, dotycząca spraw finansowych, umożliwiająca kalkulację kosztów przez wszystkie gminy.

Wójt gminy Choczewo Wiesław Gębka przedstawił aktualną informacje nt. planów budowy elektrowni atomowej na Pomorzu. Wspólna polityka energetyczna jest również wyzwaniem dla Forum, gdyż dotyczy zarówno wspólnego zakupu energii, modernizacji sieci i urządzeń energetycznych (liczniki poboru energii), dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię .

Uzgodniono, ze spotkanie Forum, poświęcone kompleksowej, wspólnej polityce energetycznej na terenie gmin reprezentowanych w Forum, odbędzie się 4 stycznia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Choczewie. Rozpocznie się o  godz. 15.00.

We wczorajszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 16 gmin oraz trzech nowych, zainteresowanych współpracą w ramach NORDY – Łeby, Linii i Cewic, w sumie 37 osób.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020