Rumia: Radny PO, Piotr Labudda zrezygnował z mandatu!

Poniedziałek, 14 Lipiec 2014
Rumia

Do Urzędu Miasta Rumia wpłynęło pismo z rezygnacją radnego Piotra Labuddy z pełnienia funkcji radnego Rady Miejskiej Rumi.

Przypomnijmy, że Piotr Labudda był radnym z list rumskiej Platformy Obywatelskiej. Początkowo pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, z której został odwołany (także z członkowstwa w tej komisji w ogóle) na wniosek ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Piątkowskiego po tym, jak wyszły na jaw jego dziwne operacje finansowe podejmowane wobec osób prywatnych. Urząd Kontroli Skarbowej wszczął wobec Piotra Labuddy postępowanie karno skarbowe, w związku z nieprawidłowościami w jego publicznym oświadczeniu majątkowym radnego.

Po zmianie koalicji w rumskiej Radzie Miejskiej i przejęciu sterów przez Michała Pasiecznego również radny Platformy Obywatelskiej, Piotr Labudda został ponownie członkiem Komisji Rewizyjnej, a nawet, głosami radnych PO, PiS i Samorządności zastępcą przewodniczącego tejże komisji!

Radni Gospodarności podjęli inicjatywę aby Rada Miejska wystosowała apel do radnego Labudy o rezygnację z mandatu, jednak apel ten nie został umieszczony w porządku obrad przez przewodniczącego M. Pasiecznego. W tej sytuacji radni Gospodarności za pośrednictwem mediów zaapelowali do radnego o jego rezygnację.

Przypominamy treść apelu Klubu Radnych Gospodarność do radnego Piotra Labuddy

Bycie radnym oznacza między innymi posiadanie statusu osoby zaufania publicznego. Szeroko w ostatnim czasie opisywane w prasie czynności podejmowane, wobec radnego Labudy przez prokuraturę, policję i Urząd Kontroli Skarbowej spowodowały, że radny Labuda stracił status osoby zaufania publicznego. Uważamy, że w interesie autorytetu i wizerunku Rady Miejskiej a także w interesie radnego Labudy leży aby ta sprawa została wyjaśniona jak najszybciej, w ciszy i spokoju, bez niepotrzebnego dodatkowego rozgłosu, który ma miejsce w związku z pełnieniem przez niego mandatu radnego. W tej sytuacji zwracamy się z apelem do radnego Piotra Labudy o rezygnację z mandatu radnego.

W związku ze złożona rezygnacją radnego Platformy Obywatelskiej Piotra Labuddy, Klub Radnych Gospodarność Rumia wydał oficjalne oświadczenie dotyczące tej rezygnacji oraz przedwyborczego porozumienia klubów PO, PiS i Samorządności w Rumi.

Poniżej prezentujemy treść tego oświadczenia.

Radny z listy PO Piotr Labudda, zrzekł się mandatu. Tym samym miał więcej honoru niż przewodniczący Rady Miejskiej i szef miejskiego koła PO Michał Pasieczny, który, jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy, układy stawia ponad zasadami. Bo czemu ma służyć ukrywanie także przez niego istnienia koalicji PO, PiS i Samorządności w Radzie Miejskiej?

Czynności podejmowane wobec radnego Piotra Labudy przez prokuraturę, policję i Urząd Kontroli Skarbowej spowodowały, że stracił on status osoby zaufania publicznego. W interesie autorytetu i wizerunku Rady, a także samego radnego leżało, aby sprawa została wyjaśniona jak najszybciej. W tej sytuacji zwróciliśmy się z apelem do Piotra Labudy o rezygnację. Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi Michał Pasieczny, mimo publicznej zapowiedzi, nie umieścił tego apelu w programie ostatniej sesji Rady. Radny Labudda miał więcej honoru niż przewodniczący i - miesiąc po naszym apelu - sam zrezygnował.

Zadajemy publicznie pytania: Dlaczego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Pasieczny osłaniał radnego Labuddę? Czy była to gra przedwyborcza obliczona na utrzymanie większości w Radzie Miejskiej i dalsze blokowanie działań burmistrz miasta aż do dnia wyborów? Czy to koszt tego, że M. Pasieczny - radny PO został przewodniczącym RM dzięki poparciu PiS, a głos radnego Labuddy stanowił o posiadaniu większości przez koalicję PO, PiS i Samorządność ? Dlaczego PO w Rumi stawia układy ponad zasadami? Co kryje się za ukrywaniem istnienia faktycznej koalicji PO, PiS i Samorządności? Jaka jest cena zawiązania tak dziwnej koalicji?

Gospodarność sprzeciwia się przedwyborczym układom, których celem jest jak widać od kilku miesięcy blokowanie istotnych projektów uchwał przedstawianych przez burmistrz. Czy budowanie kapitału politycznego na układach i blokowaniu działań burmistrza miasta przez M. Pasiecznego ma stanowić o jego kampanii wyborczej jako kandydata na burmistrza? Jak do tej pory takie działania blokują rozwój miasta, a na dotychczasowych przedsięwzięciach przewodniczącego i jego dziwnej koalicji tracą mieszkańcy Rumi.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020